Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
168 postów 3534 komentarze

Rozliczmy specsłużby i wymiar sprawiedliwości

Krystyna Trzcińska - projektant/programista komputerów

Na kogo POLACY nie mogą głosować?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Czy żydów w POLSCE należy aż oznaczyć „żółtą łatą”, żeby POLACY wiedzieli, na kogo nie mogą głosować, w świetle nakazu książki: TALMUD O GOJACH a kwestia żydowska w Polsce. ks. dr Stanisław Trzeciak.

 Skąd mi się wziął pomysł z oznaczeniem żydów w POLSCE żółtą łatą?

Wyjaśnienie na tę okoliczność, zawiera rozdział XLI Oznaczanie żydów żółtą łatą str. 193-194 , wymienionej na wstępie książki. Treść rozdziału, jako bardzo ważną, zacytuję w całości poniżej.

Polacy nie mogą głosować w żadnych wyborach na żydów! Dlaczego?

Jeśli ktoś jeszcze z Polsków nie wie, lub nie jest pewny, to ma obowiązek wobec POLSKI i POLAKÓW, wobec swojej rodziny: dzieci wnuków itp, przeczytać w całości książkę, której treść udostępniam wszystkim z mego wirtualnego dysku drive.google.com, bez potrzeby logowania się (350 str). TALMUD O GOJACHa kwestia żydowska w Polsce. ks. dr Stanisław Trzeciak. https://drive.google.com/file/d/0BwhdqglsNN-2b01tRENaa1Y2c1E/edit?usp=sharing

W kwestii formalnej: żeby można było bardzo wygodnie czytać treść książki, wystarczy kliknąć strzałkę z lewej strony, na samej górze tekstu, wtedy tekst będzie wyświetlany na całym ekranie.

Spis treści:

Od Wydawcy 5

Wstęp 7

I. Znaczenie Talmudu 9

II. Goj, akum 13

III. Prawo pisane, a podania starszych 16

IV. Życzliwe przepisy w stosunku do obcych 18

V. Wyodrębnienie się od obcych narodów 20

VI. Goje są nieczystymi i zanieczyszczają żyda i jego rzeczy 25

VII. Koszerne i trefne jako podstawa bezwzględnego bojkotu 28

VIII. Szulchan aruch jako norma życia 33

IX. Goje to bydło 36

X. Mieszkania gojów to zagroda dla bydła 38

XI.Goje podejrzani o bestializm, rozbój i rozpustę - Diabli i aniołowie podejrzani o antysemityzm 40

XII. Prawo małżeńskie w stosunku do gojów 44

XIII. Prawo handlowe z gojami 50

XIV. Sądownictwo wobec gojów 55

XV. Majątki gojów należą do żydów 58

XVI. Znalezionej rzeczy goja nie wolno oddawać 60

XVII. Oszustwo w stosunku do goja dozwolone 63

XVIII. Czy kradzież, rabunek w stosunku do goja jest dozwolony? 66

XIX. Zabicie goja jest dozwolone 70

XX. Wyrabianie solidarności narodowej przez bezwzględne

niszczenie odpadłych Izraelitów 71

XXI. Sąd nad narodami 78

XXII. Uprzywilejowani 83

XXIII. Am-haarec 86

XXIV. Chrześcijanie pod nazwami minim, cedim, apikorsim 88

XXV. Podwójna etyka względem zwierząt i cmentarzy 93

XXVI. Charakterystyka talmudu 96

XXVII. Jak żydzi wyjaśniają prawo talmudyczne o gojach? 101

XXVIII. Zasady społeczne ewangelii 105

XXIX. Pojęcia żydowskie o mesjaszu i jego stosunku do gojów 107

XXX. Dwa przeciwne światy 109

XXXI. Mesjanizm a komunizm 114

XXXII. Komunizm a żydzi 128

XXXIII. Agitacja żydo-komunistyczna w Polsce w ostatnich latach 133

XXXIV. Masoneria a żydzi 140

XXXV. Rozwój masonerii a upadek narodów 157

XXXVI. Loża "Ogniwo" w Warszawie 164

XXXVII. Oddziały pomocnicze 168

XXXVIII Kościół a masoneria 171

XXXIX. Stowarzyszenie Żydów-Chrześcijan i inne obce agentury 175

XL. Pornografia a żydzi 178

XLI. Oznaczanie żydów żółtą łatą 193

XLII. Sztadlani 195

XLIII. Cel głównych ataków żydostwa 210

XLIV. Atak na polską ziemię 223

XLV. Kwestia żydowska w świetle gróźb Mojżesza i proroków 232

XLVI. Kwestia żydowska w świetle nauki Chrystusa Pana i Apostołów 241

XLVII. Kwestia żydowska w świetle nauki Kościoła Katolickiego 245

XLVIII. Pius V święty wypędza żydów z Państwa Kościelnego 251

XLIX. Zapomniany rozkaz 259

L. Uchwały synodalne i listy pasterskie biskupów w dawnej Polsce 272

LI. Mieszczaństwo w dawnej Polsce wobec żydów 285

LII. Ustawy państwowe przeciw żydom w dawnej Polsce 290

LIII. Żydzi w czasach zaborczych 297

LIV. Asymilacja 309

LV. Rola żydów w r. 1920 314

LVI. Instytucja Esterek 319

LVII. Kwestia żydowska w Polsce w czasach obecnych 322

LVIII. Tragizm narodu polskiego 332

Zakończenie 343

 

Być może nie wszyscy POLACY wiedzą, że żydzi, z mocy rozporządzenia Soboru Luterańskiego w r. 1215 musieli nosić żółte łaty, aby z daleka ich można było widzieć, ku przestrodze chrześcijan. Rozporządzenie to nigdy nie zostało odwołane, co znaczy, ze obowiazuje do nadal, a tylko chrześcijanie dla własnej zguby, zaniechali wymuszania na zydach stosowania się do tego rozporzadzenia.

Poniżej przedstawiam w całości treść rozdziału XLI, udawadniającą fakt historyczny:

 

XLI Oznaczanie żydów żółtą łatą str. 193-194

 

Jako dowód wielkiej troski Papieży o zachowanie wiernych od złych wpływów żydowskich może posłużyć jeszcze rozporządzenie, by żydów oznaczać żółtą łatą na ubraniu, którą musieli nosić, by w ten sposób przestrzegać chrześcijan, by mieli się na baczności przed nimi. Na trzecim Laterańskim Soborze w r. 1215 postanowiono: by wierni mogli już na pierwszy rzut oka poznać żydów uchwalono, by żydzi i saraceni obojga płci już od 12-stego roku życia we wszystkich chrześcijańskich krajach, w każdym czasie, odróżniali się od wszystkich ludzi ubraniem.

Żółta łata na ubraniu, na piersiach lub też na rękawie, spiczasty kapelusz z kapuzą spadającą na plecy u mężczyzn, a u kobiet kawałek żółtej chustki naokoło głowy był oznaką żydostwa.

 

Żółtą chustkę kobietom rozkazał nosić Papież Paweł IV w r. 1555. Toteż żydówki ubierały się na żółto, by ta żółta chustka nie wyróżniała się bardzo.

"Na próżno, jak mówi dr S. Neufeld, starali się żydzi skłonić Papieża wysokimi sumami ugodowymi do odwołania tego ostatniego rozporządzenia. Rozporządzenie było nieodwołalne.

Poprzednio jeszcze na Soborze w Salzburgu w r. 1418 uchwalono, by żydówki nosiły przy sukniach dzwoneczki, by je z daleka już można było słyszeć.

Na Soborach powtarzano często uchwały o oznaczeniach żydów.

Pierwsza wprowadziła oznaczania Anglia, już w r. 1217.

We Francji jakkolwiek miejscami już było, wprowadził je całkowicie Filip August w r. 1219, następnie w innych krajach.

W Niemczech, gdzie na dworze cesarzy byli żydzi; mimo pism Papieży Grzegorza IX i Innocentego IV i mimo uchwał licznych Soborów, bronili się żydzi uporczywie i dopiero w XV wieku wprowadzano to naznaczanie żydów dzięki staraniom Kardynała Legata Mikołaja z Kues nad Mozelą i dzięki podróżom misyjnym św. Jana Kapistrana, który nie tylko apostołował w Niemczech ale nawet i w Polsce, gromił nadużycia żydowskie i wskazywał na wielkie niebezpieczeństwo ze strony żydów. Dopiero w XVIII wieku oznaczania żydów ustały.

 

Wielce pouczającymi dla nas są również uchwały Synodu przemyskiego zr. 1723, który głosi:

 

"Żydzi, ten gad jadowity, ci wygnańcy palestyńscy, którzy już zalali całą Ruś i szerzą się po całym Królestwie Polskim, bogacą się z krzywdy i wyzysku chrześcijan, pełni pychy, nienawiści i chytrości, stawiają sobie za główny cel swej przewrotnej działalności: podstęp, zbrodnie i wszelkiego rodzaju występki, bluźnierstwa, zniewagi i wyszydzanie Tajemnic Wiary naszej św. Jakże nad wyraz bolesną jest rzeczą, iż wielu spośród polskich magnatów i szlachty popiera żydów, dając im łatwiejszy do siebie dostęp, aniżeli katolikom, łudząc się nadzieją przyszłych zysków i pożyczek pieniężnych od żydów, a nie bacząc na to, że pieniądze w tak nieuczciwy sposób nabyte, prędko utracą i ściągną na siebie i na swoje potomstwo karę Bożą i utratę błogosławieństwa Bożego".

 

W zakończeniu (str. 343) analizowanej książki TALMUD O GOJACHa kwestia żydowska w Polsce. ks. dr Stanisław Trzeciak, zawarte jest uzasadnienie wyjaśniające: dlaczego POLACY nie mogą głosować na żydów. Część tego wyjaśnienia i uzasadnienienia z „Zakończenia” cytuję poniżej.

 

Zakończenie.

„Nie tylko jednak ci, którzy z żydami się łączą i popierąją ich, działają na zgubę Polski, a na korzyść w większym czy mniejszym stopniu żydokomuny, ale nawet ci, którzy w walce Narodu Polskiego o wyzwolenie się spod jarzma czwartego zaborcy, zachowują się biernie i neutralnie, usprawiedliwiając swoją w tej kwestii bezczynność, niby chrześcijańską miłością bliźniego, przyczyniają się do żydowskiego zwycięstwa.

Niechże otworzą się oczy wszystkim, a szczególniej tym, którzy "mają oczy, ale nie widzą" i niech pobudzą cały Naród do samoobrony, by Polskę uwolnić od żydów, jako od elementów obcych, szkodliwych i wrogich, by ją "podnieść wzwyż", dać jej silne i trwałe podstawy, a przede wszystkim, by zapewnić młodzieży polskiej możność pracy i normalnego rozwoju.

W tym celu muszą wystąpić do walki z żydostwem wszystkie bez wyjątku warstwy społeczne z Rządem Polskim na czele, mając to przekonanie, że Polacy i żydzi to dwa przeciwne światy o dwóch przeciwnych sobie etykach i przeciwnych normach postępowania, o przeciwnych również celach. (...)”

 

W zakończeniu książki:TALMUD O GOJACHa kwestia żydowska w Polsce, ks. dr Stanisław Trzeciak zawarł pouczenie jako swój testament, zobowiązujący POLAKÓW do jego przestrzegania i wykonania!! A oto wytyczne:

 

Dlatego to, nakazem obecnych czasów jest żydom jako wrogom Polski równouprawnienie odjąć, a nadto z Polski ich wysiedlić, majątki ich, jako zdobyte oszustwem i szachrajstwem na rzecz państwa obrócić.

Tymczasem dopóki żydzi z Polski nie wyjdą, konieczną jest rzeczą, w imię hasła "walka ekonomiczna i owszem", przeprowadzić następujące ustawy:

Bezwzględne zniesienie uboju rytualnego, jako barbarzyńskiego zabobonu, nie mającego nic wspólnego z prawem Mojżeszowym, ani religią Mojżeszową, przy pomocy jednak którego żydzi wyciągają ze społeczeństwa polskiego około pół miliarda zł rocznie przez zmonopolizowanie handlu mięsem, bydłem, skórami, wyprawą skór i odpadkami rzeźnianymi.

Do Dekretu o zniesieniu masonerii, dodać należy surowe kary za należenie do tej międzynarodowej antypaństwowej i antykościelnej mafii, oraz konfiskatą majątków tak prywatnych masonów, jak i majątków lóż, oraz zastosowanie tychże kar do pomocniczych organizacji masońskich.

Pozbawienie komunistów praw obywatelskich.

Rewizję praw obywatelskich, nabytych po 11 listopada 1918 roku.

Zakaz zmiany nazwisk czy imion żydowskich na polskie i chrześcijańskie, powrót do dawnych nazwisk i imion. Oraz surowy zakaz używania przez żydów imion chrześcijańskich.

Pozbawienie tych wszystkich żydów praw obywatelskich, którzy kiedykolwiek piórem, słowem czy zachowaniem się swoim działali na szkodę moralną lub materialną czy ujmę dla imienia polskiego w kraju lub za granicą, lub też w przeciągu 2 lat przebywając zagranicą nie odnowili paszportu.

Żydzi nie mogą wybierać, ani być wybierani do Sejmu, Senatu czy gminy, nie mogą być urzędnikami państwowymi ani gminnymi, ani też nie mogą być w sposób jawny lub ukryty zatrudnieni, ani nie mogą być udziałowcami w gałę-ziach życia gospodarczego, które decyduje o obronności państwa.

Żyd z natury tchórz, skłonny do dezercji i zdrady, jako materiał wojskowy, małowartościowy lub szkodliwy i niebezpieczny, jeszcze za czasów królestwa żydowskiego od króla Jana Hirkana 135-104 r. przed Chr. do wojska nie brany, zastępowany zaś przez wojska najemne z obcych narodów w królestwie żydowskim, przeto i w Polsce Armia Polska nic nie straci, a przeciwnie bardzo wiele zyska, jeśli się odżydzi. A zatem żydzi nie mogą służyć w wojsku, ani posiadać pod żadnym warunkiem broni, natomiast odbywają pracę podwójną co do czasu na robotach publicznych i płacą progresywny podatek na Armię stosownie do zamożności.

Żydzi nie mogą być nauczycielami w szkołach czy na wyższych uczelniach.

Ponieważ działają demoralizująco na młodzież polską i szerzą wywrotową propagandę, przeto nie mogą uczęszczać do szkół polskich razem z młodzieżą polską. Na wyższe zaś uczelnie tylko procentowo do ludności żydowskiej. Ponieważ zaś adwokatura i stan lekarski są zanadto przeżydzone, przeto do adwokatury i na wydziały medyczne nie przyjmuje się żydów, dopóki liczba żydów w tych zawodach nie zrówna się procentowo z procentem ludności żydowskiej.

Żyd nie może leczyć chrześcijanina, ani też adwokat żyd nie może występować w sądzie w obronie chrześcijańskiego klienta.

Żydzi nie mogą być ani dziennikarzami, ani wydawcami pism przeznaczonych dla ludności polskiej, nie mogą pełnić żadnych funkcji w teatrze, w urzędzie radiowym, w dziale filmowym.

Nie mogą nabywać ziemi ani żadnych nieruchomości. Ziemia, którą już posiadająjako własność ponad 100 ha, przechodzi do parcelacji, poniżej zaś 100 ha, tak samo jak i domy po miastach podlegają podwójnemu opodatkowaniu. Ponieważ to wszystko pochodzi z lichwy, oszustwa i wyzysku ludności rdzennej, do niej zatem wraca.

Żydzi wyjeżdżający z Polski, mogą wywozić swe kapitały tylko w formie obligacji renty wieczystej, czy też w formie polskich wyrobów przemysłowych.

Kobiety do lat 40, mężczyźni do lat 20 nie mogą u żydów służyć.

Za pożycie z żydem czy żydówką kara więzienia.

Ponieważ żyd demoralizująco działa na ludność wiejską, wyzyskuje i oszukuje ją, przeto wstęp żydowi do wsi najsurowiej wzbroniony.

Ponieważ żydzi celowo i planowo urządzają sztuczne bankructwa i na nich się bogacą, a do ruiny doprowadzają swych wierzycieli, wypłacając im trzecią część wierzytelności lub wcale nic, przeto prawo o niewypłacalności należy poddać ścisłej rewizji, a kupiec, który raz zbankrutował nie może zajmować się handlem, nie tylko samodzielnie, ale i w cudzym imieniu.

Ponieważ giełda jest głównym terenem oszustwa i szachrajstwa żydowskiego, przeto na giełdzie żydzi nie mogą występować.

Zemsta należy do charakteru duszy żydowskiej, a żydzi, jak doświadczenie zbyt częste wykazuje, mordują skrycie i podstępnie tych, którzy broniąc swój naród, przeciw nim występują. Było to wprawdzie rzeczą znaną, ale nie zawsze możliwą do stwierdzenia. Tymczasem potwierdza to publicznie żyd Marx Rosenberg w Nowym Yorku, który w listopadzie 1938 r. w jednym z najpoczytniejszych dzienników tamtejszych, przedstawił następujący projekt:

"Proponuję, aby zamiast wystąpić zbrojnie jako naród przeciw Hitlerowi, Goeringowi i ich towarzyszom — wypuścić z więzienia 10 czy 12 zawodowych morderców i tym, w zamian za sowitą opłatę i zagwarantowanie bezkarności polecić zgładzenie Hitlera, Goeringa i Goebelsa".

Projekt ten pochodzący od żyda i zamieszczony w piśmie żydowskim, potwierdza bez zastrzeżeń metodę żydowską mordowania swoich przeciwników w najohydniejszy sposób.

Do tego rodzaju wystąpień żydowskich zaliczyć należy zamieszczone pogróżki pod moim adresem w piśmie żydowskim, wychodzącym we Lwowie "Chwila poranna" w dniu 26 sierpnia 1938 r.

"A ksiądz dr St. Trzeciak powinien pamiętać, że za każdym złym uczynkiem kroczy zawsze bogini zemsty, która uderzy wtedy, gdy najmniej tego spodziewają się..."

Posługują się przy tym często żydzi małoletnimi pobratymcami, jak wskazywałoby na to zamordowanie funkcjonariusza policji u nas w Brześciu n. B., zamordowanego przez żyda Szczerbowskiego i zamordowanie sekretarza ambasady niemieckiej w Paryżu von "Ratha, zamordowanego przez żyda Grunspana. :

Wobec tego naświetlenia z wypadków w kraju i za granicą,by żydów odzwyczaić od mordów tak częstych z pobudek zemsty, należy za każde morderstwo popełnione przez żyda lub mordercę podstawionego przez żydów, uważać ogół żydowski za odpowiedzialny.

Tę metodę stosują Anglicy wobec Arabów w Palestynie, a żydzi ją wychwalają. — Jeśli jest to chwalebnym w Palestynie, to dlaczego nie ma się tego zastosować w Polsce?

Prawa te oparte na Talmudzie stosowali żydzi do gojów w swoim kraju, jako instytucję ochronną przed zalewem obcych, zastosujmy je w Polsce do żydów przed zalewem żydowskim.

Cały Naród Polski z Rządem na czele, jeśli chce być konsekwentnym i przeprowadzić walkę ekonomiczną aż do zwycięstwa, by "Polskę podnieść wzwyż", jeśli nie chce zginąć, jeśli nie chce podzielić losu Rosji i Hiszpanii, musi te prawa wprowadzić, musi wykorzystać obecne nastroje, kiedy państwa tak jednolite i o tak znikomej ilości żydów jak Niemcy i Włochy, wypędzająich od siebie.

Naród Polski musi to zrozumieć, że jeśli nie chce, by dzieci jego szły na żebry, czy ginęły z głodu, musi żydów wysiedlić, jako obcych i szkodliwych sublokatorów, by swemu młodemu pokoleniu zabezpieczyć przyszłość, bo potęga Polski jest bez żydów.

Tak należy rozumieć "walkę ekonomiczną", bo tylko bez balastu i bagażu żydowskiego można "Polskę wzwyż podnieść"”.

Wyjaśnienie autora posta:

 

Post ten napisałam, ponieważ wiele osób na Twitterze i Facebooku, wielokrotnie zadawano mi pytanie: „a na kogo Pani będzie głosować?” Odpowiedz na zadawane mi pytanie, jest zawarta w treści książki, a szczególnie w rozdziale: „Zakonczenie”.

Problem jest jednak w tym, że sytuacja POLSKI i POLAKÓW uległa pogorszeniu, w stosunku do czasów, w których tę książkę pisał ks. dr Stanisław Trzeciak. W chwili obecnej rząd w POLSCE, nie jest POLSKI. Ale cel POLAKÓW jest ten sam. Istnieje historyczny obowiązek POLAKÓW wyzwolić POLSKĘ „spod jarzma czwartego zaborcy” - żyda. Faktem nawet dla mnie znanym (nie interesuję się polityką) że PO, PiS i inne partie obecne w Sejmie, nie są partiami polskimi, nie mają przedstawicieli złożonych z POLAKÓW, a są to w większości żydzi występujący pod zmienionymi tylko, na polskie nazwiskami. Jeśli wszyscy POLACY zbojkotują wybory, to żydzi nie uzyskają wymaganej frekwencji potrzebnej do ważności wyborów. W taki to sposób, żydowskie wybory w POLSCE, będą nieważne! Naród POLSKI wtedy zgodnie z testamentem ks. dr Stanisława Trzeciaka, przejmie władzę aby: „żydom, jako wrogom Polski równouprawnienie odjąć, a nadto z Polski ich wysiedlić, majątki ich, jako zdobyte oszustwem i szachrajstwem na rzecz państwa obrócić …..”.

 

Krystyna Trzcińska

KOMENTARZE

 • Pani Krystyno
  Dałem 5+++ Taka jest prawda i dopóki Polacy jej nie pojmą będą wyłącznie niewolnikami. Pzdr!
 • @Kula Lis 62 08:15:45
  Dzięki! Wprawdzie podziękowania należą się ks. dr. Stanisławowi Trzeciakowi, za podanie Polakom wskazówek, jak pozbyć się z POLSKI wroga POLSKI i POLAKÓW, czyli - żydów.
  Ale tak się niestety złożyło, że ON już nie może przyjąć podziękowań za książkę i porady podane dla POLAKÓW, jak wyjść z trudnej dla POLSKI i POLAKÓW sytuacji, to ja z przyjemnością przyjmę od Pana, dla Niego podziękowania. Miło!!:-) Serdecznie Pana pozdrawiam! Miłego dnia życzę! Pa!
 • @Autorka
  Czy sądzi Pani, że "oni" również zbojkotują wybory?

  Po drugie: dlaczego jest tak ważne pozbycie się tego niechcianego balastu?

  Otóż "oni" w naszym kraju (zresztą nie tylko tu) pełnią rolę pasożyta, a jak wiadomo organizm zaatakowany przez pasożyty nigdy nie będzie organizmem zdrowym i normalnie funkcjonującym. Dlatego też aby ozdrowić organizm narodowy w pierwszej kolejności należy zastosować skuteczną kurację usunięcia z niego śmiertelnego pasożyta.
  Brak udziały w wyborach, oczywiście nie jest lekarstwem.

  Pozdrawiam.
 • ----- EMERYCI dysponujący czasem --mają pole do popisu
  http://www.agad.archiwa.gov.pl/genealogia/poradnik.html
 • @topstopjuve 09:21:39
  To teraz Pan wie dlaczego ludzi nawołujących do bojkotu wyborów trzeba gonić i to z kijami w reku. Nam trzeba wybrać naszych kompetentnych i na nich głosować a nie bojkotując dawać większe
  pole do manewru dzisiejszym "politykom".
 • Daję 5* za myśli zawarte w tym artykule
  Ale bojkot wyborów w czasie, gdy kilka mln. tzw. budżetówka ,która żeruje na tym systemie (oni pójdą na pewno)czyni ten gest nie realnym.Jedyną partią odwołującą się do kultury Polskiej jest Kongres Nowej Prawicy, na który powinni głosować wszyscy Polacy ,którym los Polski nie jest obojętny.

  Pozdrawiam
 • @Krystyna Trzcińska 08:29:07
  Pani Krystyno i reszta, przeczytajcie to: http://wirtualnapolonia.com/2014/03/29/lewacki-zbok-leje-prosto-w-serce-polskim-patriotom-czesc-z-nich-pobiegla-na-skarge-do-jego-protektorow-gdzie-ci-mezczyzni/#comments
 • @topstopjuve 09:55:38
  Następną redakcję KONTRAKTU WYBORCZEGO postaram się opublikować w połowie kwietnia. Jest kilka ugrupowań zrzeszających ludzi młodych (co cieszy) zainteresowanych taką zmianą uprawiania polityki. Na gruncie ugrupowań starszych, sukcesów - jak na razie - brak

  Pozdrawiam
 • @Autorka
  Szanowna Pani,

  Żadne żółte łątki nie pomogą, jeśli Polacy nie nabędą rozsądku.
  Przynajmniej elita - POLSKA elita.

  Poza tym, takie stygmatyzowanie to nie jest działanie po polsku, ani po katolicku.

  Kłaniam się.
 • @AdNovum 09:33:01
  "Brak udziały w wyborach, oczywiście nie jest lekarstwem"

  Brak udziału w oszustwie jest właściwym postępowaniem.
  Niezależnie od tego czy w nich uczestniczysz czy nie to i tak okazuje się, że oni "wygrywają" wybory.
  Uczestnictwo prowadzi tylko do:
  - negatywnych emocji i zarzucania innym Polakom - "na kogo wy głosujecie", "macie to co chcieliście".
  - uwiarygodnienia ich oszustwa - oddajesz im prawo do decydowania za Ciebie, nawet jeśli oni robią wszystko to czego nie chciałeś.

  Jeśli wszyscy będą bojkotować wybory to nie będą mogli oszukiwać - będzie widać nikt nie chodzi na wybory. Gdy ktoś jeszcze chodzi to można oszukiwać - podrzucać karty, unieważniać niewłaściwe, zmieniać wyniki na serwerach w Rosji.

  Trzeba się domagać referendalnej bezpośredniej demokracji.
 • @Stara Baba 09:44:45
  Stara Babo ile razy byłaś na wyborach i czy choć raz udało ci się w te sposób wybrać "naszych kompetentnych". Ile razy Ci Twoi kompetentni okazali się oszustami, kłamcami, agentami?
 • @Naczelny 11:03:31
  Penie że nie pomogą. System jest oszukańczy. Do tego szabas goja zawsze się znajdzie.
  Jedyne rozwiązanie to uzyskanie kontroli nad procesem decyzyjnym w rządach kraju. Poprzez referendalną demokrację bezpośrednią i lub kontrakty wyborcze.
 • @Kula Lis 62 10:48:44
  Ps. Żydo-lewacka młodzież doskonale się czuje i bawi w Judeopolonii. Jedni robią pokazy pseudo mody w kościołach inni sikają na pomniki polskich bohaterów, którym żaden Chazar w historii tej bydlęcej nacji nie dorósł do pięt, a jeszcze inni zajmują się "rozrywkowaniem" tubylczej gawiedzi przez coraz bardziej rozwrzeszczane mendia. Całość ma znamiona prowokacji i doprowadzenia do rozruchów, by można było ostatecznie "dorżnąć watahę". Zawsze od czegoś się zaczyna, kiedy społeczeństwo jest chore i zgnuśniałe, wychowywane przez miłośników hasła "róbta co chceta", obojetnie patrzące na profanację krzyża na Krakowskim Prz. czy sikanie na znicze, to później czemu sie dziwić, że będzie tylko gorzej. Bo kto do cholery wreszcie zatrzyma tą spiralę, którą nakręcają nasi wrogowie, świetnie się przy tym bawiąc z naszej bezradności??? Może czas już najwyższy, a na początek, skopać dupę kolesiowi i otoczyć solidnym ostracyzmem, tak, żeby już tu nie miał miejsca wiecej się tak podle popisywać. - Fajne polskie imie i nazwisko: Sagi Narkis. Może w sam raz dla psa: Narkis albo dla suki: Sagi . Może dorwie go "nieznany sprawca" i i wykona mu najlepiej, "cesarską pieczęć" /Carska pieczęć, lub inaczej – Wielka pieczęć polegała na usunięciu nożem bądź siekierą jąder i członka/. To tylko dowód na to że przestrzeń została oczyszczona i wymagany jest następny etap skundlenia. Pewnie zostanie … bohaterem, dla tych:
  http://kobieta.wp.pl/kat,59114,title,Antysemicka-koszulka-Modowa-wpadka-szwedzkiej-sieciowki,wid,16502503,wiadomosc.html
 • @Naczelny 11:03:31
  Przecież to wprowadził Papież katolik!!! czytaj: XLI Oznaczanie żydów żółtą łatą str. 193-194  Jako dowód wielkiej troski Papieży o zachowanie wiernych od złych wpływów żydowskich może posłużyć jeszcze rozporządzenie, by żydów oznaczać żółtą łatą na ubraniu, którą musieli nosić, by w ten sposób przestrzegać chrześcijan, by mieli się na baczności przed nimi. Na trzecim Laterańskim Soborze w r. 1215 postanowiono: by wierni mogli już na pierwszy rzut oka poznać żydów uchwalono, by żydzi i saraceni obojga płci już od 12-stego roku życia we wszystkich chrześcijańskich krajach, w każdym czasie, odróżniali się od wszystkich ludzi ubraniem.

  Żółta łata na ubraniu, na piersiach lub też na rękawie, spiczasty kapelusz z kapuzą spadającą na plecy u mężczyzn, a u kobiet kawałek żółtej chustki naokoło głowy był oznaką żydostwa.  Żółtą chustkę kobietom rozkazał nosić Papież Paweł IV w r. 1555. Toteż żydówki ubierały się na żółto, by ta żółta chustka nie wyróżniała się bardzo.

  "Na próżno, jak mówi dr S. Neufeld, starali się żydzi skłonić Papieża wysokimi sumami ugodowymi do odwołania tego ostatniego rozporządzenia. Rozporządzenie było nieodwołalne.
 • @Naczelny 11:03:31
  Ps. No i żaden do dziś nie odwołał, czy to nie dziwi pana?
 • @Kula Lis 62 12:21:10
  Szanowny Panie -owi Papieże to już PREHISTORIA !! nie ma co odnosić się już do Watykanu . POLSKO !! TWOJA ZGUBA w RZYMIE !! wypełniło się !!
  ---------- CZAS NA POLSKĘ !! SŁOWIAŃSKĄ !! -tylko w niej ! RATUNEK !

  http://rodzimowierca.wordpress.com/tag/toporzel/
  http://wiernipolsce.wordpress.com/
  -------itd.....
 • Pójście na wybory jak też współdziałanie z wyznawcami talmudu, (szatańskiej księgi ) jest współudziałem w przestępstwie
  Z wielkim uznaniem odnosimy się do poglądów i działalności Pani Krystyny Trzeciak. Dziękujemy Pani za udostepnianie bardzo cennych informacji i opracowań.

  Obowiązkiem każdego rodowitego Polaka jest nie uczestniczenie w procederze falszowanych od wielu lat wyborów przez okupanta żydowskiego !

  Pójście na wybory jak też współdziałanie z wyznawcami talmudu, (szatańskiej księgi ) jest współudziałem w przestępstwie a przy tym niesie ze sobą zagrożenie dla zdrowia i życia tych osób.

  EUROWYBORÓW NIE BĘDZIE !!!
  FAŁSZERZE WYBORCZY Z WSZYSTKICH PARTII WRAZ Z SĄDEM NAJWYŻSZYM, PAŃSTWOWĄ KOMISJĄ WYBORCZĄ, WŁADZAMI UNIJNYMI JUŻ ZA NAS WYBRALI!!!
  FAŁSZOWANIE WYBORÓW MAJĄ PRZEĆWICZONE OD WIELU LAT !!! http://umtsno.blogspot.com/

  Władze unijne jak też OBWE stoją po stronie uzurpatorów w Polsce a czy czy także Trybunał Karny w Hadze, niebawem sie okaże, gdy odrzuci naszą zasadną skargaęna agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim z dnia 26.03.2014r.
  http://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/

  Zaraz po wysłaniu skargi do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze nastąpił atak policji niemieckiej na współautorkę tej Skargi.
  http://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/27/niemiecka-policja-kryminalna-kontroluje-polityczne-wpisy-polakow-na-fb-pejsbuku/
  http://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/29/niemiecka-policja-kryminalna-wladze-bezpieczenstwa-niemiec-i-polski-pejsbuk-fb/

  Około 2 miliony podpisów pod petycją do władz unijnych o zakaz prywatyzacji wodociągów nic nie znaczą dla Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej, które realizują niszczycielskie globalne plany światowych elit żydowskich.

  Tylko masowe wystąpienia przeciw zbrodniczym zamiarom uzurpatorskich władz unijnych i uzurpatorskich władz w Polsce może uratować narody Europy przed ich zniszczeniem!

  Maria Bejda, Teresa Wojda
  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze Łowiczanie
  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
  OBYWATELSKI RUCH OPORU
 • Piękny artykuł
  Idealna pożywka dla tropicieli antysemitników w Polsce. Gdybym był zwolennikiem wypłacenia Żydom 65 mld baksów - rozsyłałbym go gdzie tylko można.
  pozdrawiam
 • @ratus 14:12:52
  //Gdybym był zwolennikiem wypłacenia Żydom 65 mld baksów - rozsyłałbym go gdzie tylko można.//

  ... i może o to tutaj chodzi ?...
 • @riama 13:20:31
  Zaniedbanie jest grzechem, ale współudział w błędzie i mgle jest lotem smoleńskim.
 • @Kula Lis 62 12:21:10
  W którym to było wieku? Halo?
 • @ratus 14:12:52
  Otóż to!
  Pozdrawiam.
 • ------ROZDZIOBAŁY NAS --kruki /wrony
  http://kefir2010.wordpress.com/2014/03/22/niemcy-chca-zniszczyc-polskie-rolnictwo-i-przejac-nasze-rynki-to-koniec-panstwa-polskiego/
 • @ratus 14:12:52
  @ratus, ty sam wiesz najlepiej: czy jesteś żydowskim trollem? Wiesz też: ilu z was żeruje zawsze stadnie, na neon24.pl.
  Co znaczy, że wasz byt, jako żydowskich trolli, zależy od tego, czy nadal żydzi wciągają POLAKÓW do swoich żydowskich wyborów w POLSCE.
  Powstaje pytanie: czy gdyby w POLSCE, na Świecie, wykonywano do nadal nakaz oznaczania żydków żółta łatą, to czy miałbyś prawo wypisywać żydowskie, podstępne komentarze?
  Nie strasz POLAKÓW wymyśloną (arbitralnie) przez żydków kwotą 65 mld baksów. To żydzi muszą POLSCE wypłacić najpierw w I transzy 2 tys bilionów (bn) zł. Szczegóły: POLSKA najbogatszym krajem świata - mlekiem i miodem płynącym!! http://trzcinska.neon24.pl/post/106528,polska-najbogatszym-krajem-swiata-mlekiem-i-miodem-plynacym
 • Dlatego właśnie:
  Potrzebna jest nowa prawdziwie-konserwatywna i oficjalnie anty-syjonistyczna organizacja polityczna, która zawalczy o Konstytucyjną Republikę Polski. Postulaty tej nowej Konstytucji:
  Bolesław Prus: “Odżydzić polski postęp, polski socjalizm, polską myśl narodową! Jest nam coraz ciaśniej; dotychczas my ustępowaliśmy miejsca Żydom, musi więc nadejść czas, że Żydzi nam miejsca ustąpią”;
  Zdzich: “Zlikwidować wszystkie podatki, czyli koryto dla chciwców i bandytów”;
  Wieslaw P: “Zbrodniarzy rozliczyć łącznie z pomiotem”;
  S. Michałkiewicz: “Publiczna obecność etyki chrześcijańskiej, jako podstawy systemu prawnego”;
  Ścios: Warunkiem ujawnienia prawdy jest zbudowanie własnych mediów i prostego, jednowymiarowego języka przekazu, w którym nie będzie miejsca na relatywistyczny bełkot. Ten ich (czyli syjonistyczny) fałsz i ich niby-świat muszą zniknąć.”
  Jacek Rossakiewicz: „Potrzebna jest główna idea łącząca Naród - cywilizacja miłości jest jedyną rozsądna drogą dla Polaków i świata. Aktem potwierdzenia jej istnienia powinno być wybranie Jezusa Chrystusa na Króla Polski”;
  itd.
  itd.

  http://narodowyszczecin.pl/index.php/archives/15023
 • ----------- HA - ha - oj dzieje się
  http://www.youtube.com/watch?v=d9N_eCRXm5o
 • @Kodiak 18:02:20
  Widzę, że żydowskie trolle już w akcji? Żydzi zaniepokojeni? Aj waj!! Biją żydów!! LONGINUS ZERWIMYCKA - BUBEL BAND http://www.youtube.com/watch?v=I1IJzJH9aYk
  Z treści analizowanej w poście książki ks. dr. Stanisława Trzeciaka wynika, że żydki musieli nosić "żółte łaty", jako naród przestępczy. Ha, ha, ha!!
  Czy to zależy od POLAKÓW: czy żydki będą musieli nadal być oznaczani "żółtą łatą"?
  Rozporządzenie Soboru dotyczące oznaczania żydów żółtą łatą, nie zostało do nadal uchylone, a więc - obowiązuje żydów do nadal!
  Powstaje pytanie: czy to tylko kwestia zażądania przez: POLAKÓW i Narodów Świata, przestrzegania wykonywania obowiązującego żydów nakazu, dzieli żydów od noszenia "żółtej łaty"?
  A więc żydki, nie dokazujcie w POLSCE!!
 • @Kodiak 18:29:20
  Izrael to piękna kraj a i pogromów tam nikt nie robi.

  Swoją drogą zastanawiam się jaki do zidiociały naród te icki. Szli do gazu i nie wiedziały za co.
 • @Krystyna Trzcińska 16:43:54
  Kolejny przypadek "botanicznego antysemityzmu"... Bo to już ani "zwierzęcy", ani "genetyczny" nie jest. :(
 • @Krystyna Trzcińska 08:29:07
  Witam Panią,
  czytając ten tekst mam mieszane uczucia. Jest wartościowy i pouczający. Ale warto przecież wiedzieć że żydzi w Polsce istnieją, że są ludźmi średnio lepiej wykształconymi od Polaków, że są od średniej krajowej mądrzejsi, że lepiej niż Polacy potrafią dbać o swoje interesy.

  W pierwszej kolejności powinniśmy ze znajomości relacji zydami korzystać i od nich nauczyć się dbać o nasze własne interesy. Z tą dbałością o własne interesy jest u nas bardzo źle.
  Pozdrawiam
 • @Stara Baba 09:44:45
  >To teraz Pan wie dlaczego ludzi nawołujących do bojkotu wyborów trzeba gonić i to z kijami w reku. Nam trzeba wybrać naszych kompetentnych i na nich głosować a nie bojkotując dawać większe
  pole do manewru dzisiejszym "politykom".

  Leży w Prokuraturze przyjęty przez nią wniosek przeciwko premierowi Tuskowi o złamanie zakazu art. 250 kk w kampanii antyreferendalnej w ub. roku w Warszawie.
  Grozi Mu za jego zachowanie min 3miesiące max 3 lata odsiadki.
 • @Almanzor 19:19:03
  Ja także jego zachowaniem jako polityka byłem zdziwiony. :-)

  Tak przy okazji, mimo niezadowolenia z przebiegów wyborów albo będziemy nasze sprawy załatwiać demokratycznie albo Polskę czeka krwawa rewolucja. Wrzód który jest na naszej Ojczyźnie może w końcu pęknąć a wtedy będziemy tylko żałować że nie uczestniczyliśmy w pokojowej naprawie Państwa.
 • -------- przećwiczono ! na nas !
  http://www.youtube.com/watch?v=qz9H4wQwk0g
 • Pani Krystyno
  Tak samo jak -Almanzor-mam mieszane uczucia.
  Jako chłopak zachorowałem na bardzo rzadką chorobę,lekarz rodzinny który rozpoczął leczenie nie mógł sobie poradzić zdiagnozować chorobę.
  Matka udała się zemną do drugiego lekarza,żyda który dopiero odpowiednio zdiagnozował chorobę i zaczął skutecznie leczyć.
  Ja bym z tego powodu nie stawiał wszystkich żydów w takiej pozycji na jaką stawiał ks.Trzeciak.Jest tu już kilkakrotnie poruszany temat kontraktu wyborczego,taki kontrakt byłby swego rodzaju deklaracją lojalności wobec wyborców czy w szerszym znaczeniu państwa Polskiego,taki kontrakt zwłaszcza co do żydów byłby takim sprawdzianem tej lojalności .
  Co do kwestii bojkotu wyborów,przyznając się to jeszcze nigdy nie byłem na wyborach,uważałem to za obłudę i teatr w którym nie chciałem brać udziału.Dzisiaj dochodząc do wieku emerytalnego widzę poważną siłe właśnie w tej grupie wyborców.Przynajmniej myślę sobie ,to co zostało dokonane ten nasz dorobek w taki sposób sprywatyzowany,zwłaszcza to starsze pokolenie nie może z tym dojść do porządku,i mam nadzieje ze jeszcze dojdzie do władzy jakaś opcja polityczna która ten dziki okres prywatyzacji uzna za bezprawny i winnych tym zaszłością postawi zarzuty.I jestem przekonany,że to nie jest wina tylko żydów ale i polaków dla których dobro polski,jej obywateli jest drugorzędne.To jest ten teatr wyborczy który nadal się odgrywa.
 • @Kodiak 19:04:04
  Żyd, zgodnie z TALMUDEM, TORĄ, to między innymi: kłamczuch, oszust, zbrodniarz! Obrzydliwie wypierasz się faktu, że jesteś żydem, pomimo to że masz duszę żydka (kłamczucha, oszusta, zazdrośnika, podżegacza). Dlatego bez znaczenia jest to, co piszesz!
  Ponadto, jesteś zawistny! Zazdrościsz mi posiadanych dyplomów, jako programista komputerów, gdyż rozsyłasz tutaj nieprawdziwą, enigmatyczną informację, dotyczącą moich zawodowych umiejętności. To zazdrość!
  Mam na swoim koncie taki dorobek zawodowy, że lepiej milcz, żydku!
 • @Krystyna Trzcińska 20:53:37
  ---- i w tym miejscu !! jestem z Pani DUMNA !!!

  -TAK !! to metoda żydów !! wdeptać w bruk ! zamilczeć / ukraść / przewłaszczyć /zawłaszczyć / wykpić itd. DOROBEK INTELEKTUALNY INNYCH --sobie nawzajem przyznać Nobla i w swoich mediach okrzyknąć się geniuszem ! -innych GENIUSZY skazać na zatracenie/zapomnienie -TESLA i miliony innych GOI

  ---- ukochane żydoskie słowo PATENT --UKRADZIONY DOROBEK LUDZKOŚCI
 • @dalmichal 20:40:10
  --- kiedyś też tak myślałam jak Pan! do momentu gdy nie odkryłam SEDNA SUKCESU --praktyka /stypendia/ ZNAJOMOŚCI !! trzeba mieć PIENIĄDZE --- znajomość języków PIENIĄDZE !!-- poświęcenie się zawodowi PIENIĄDZE ! / życie kosztuje / ..............PIENIĄDZE !!!!!!!
 • @ninanonimowa 21:42:03
  Do Pani Krystyny Trzcińskiej :

  Przepraszamy za pomyłkę w nazwisku. Oczywiście, że słowa uznania i podziękowania skierowałyśmy do Szanownej Pani Krystyny Trzcińskiej, autorki tego artykułu. Nie umiemy wytłumaczyć jakim sposobem wkradła się ta pomyłka.

  Jesteśmy dumne z Pani publicystki ! Pani bezkompromisowość jest nam bardzo bliska.

  Nie ma innej drogi jak odkrywanie prawdy o okupancie żydowskim. Tylko prawda wyzwoli nas, rodowitych Polaków z sideł szatana, który próbuje zawładnąć umysłami naszych rodaków, ograbił Polskę z jej bogactw, zawojował terytorium i stosuje ludobójcze metody
  niszczenia Narodu Polskiego w jego Ojczyźnie!

  Maria Bejda, Teresa Wojda
  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze Łowiczanie
  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
  OBYWATELSKI RUCH OPORU
 • -------------ŚWIADOMOŚĆ
  http://polonuska.wordpress.com/
 • @Krystyna Trzcińska 16:43:54
  Cała Warszawa była zbombardowana przez hitlerowców i po wojnie odbudowana ciężkim wysiłkiem przez cały Naród Polski, (słynna akcja SFOS- Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy), Więc zupełnie nie rozumiem roszczeń do Polaków, bo jeżeli juz (bo akty nadania dane przez Cara za kolaborację z nim chyba nie są tutaj ważne) to proszę do pana hitlera lub jego spadkobierców
 • Naczelny, Kodiak i Ratus...
  czy wy może macie jakies argumenty, bo chętnie byśmy je poznali. Czy tylko macie w zanadrzu inwektywy i kpiny?
  Nie na tym polega rzeczowa dyskusja, potwierdzacie tylko swoją postawą, wsystko to, co w artykule jest napisane
 • @Jan Paweł 22:49:36
  oczywiście to oburzenie nie jest skierowane do Pani. Podrawiam
 • Żyd na Pograniczu
  My tutaj na przygranicznej rubieży nieco inne zdanie o nacji prawniczo-handlowej mamy. No bo fakt, że rzyd obrzydliwy jest i kulturowo obcy Polakowi. I skandal to wielki, by taki żydek na Ojczyźnie naszej kochanej do urzędów publicznych mógł być wybierany. Wszystko prawda, ale u nas na Pograniczu inną nieco perspektywę światopoglądową posiadamy.

  Bo tuż za zachodnią granicą inny całkiem wróg się czai, równie jak żyd obrzydliwy i bardziej jeszcze agresywny i po azjatycku wredny. Toć wystarczy po niemieckiej części Zgorzelca trochę pochodzić, by hordy muzułmańskie napotkać. A już na Berlinie, jak żeśmy nie tak dawno byli, to już pewności nabrać można, iż Wielka Orda ze środka Besarabii Europą naszą katolicką zawładnęła. A im dalej na zachód się zapuścić, tym gorzej jeszcze. Meczetów więcej przy autostradzie widać, niż mekdonaldów, wycie modlitewne kilka razy na dzień donośnie rozbrzmiewa.

  Szczęściem jednak, rzydek naturalnym wrogiem muzułmańca, jarmułka zawsze z turbanem wojowała. Na dzień dzisiejszy, kiedy dumne niegdyś narody europejskie rzydowską propagandą pohańbione całkiem już bezbronne dogorywają i eliminacji fizycznej ulegają, to ino naturalny konflikt meczetu z synagogą Cywilizację naszą uratować może.

  Albowiem dwa wirusy śmiertelne, islam i żydostwo, skutecznie siebie na wzajem wytrują. W tym nasza jedyna nadzieja, Kościół nasz katolicki, wojujący niegdyś, teraz też już syfem ekumenicznym skontaminowany jest, papieże grzeszni po synagogach wysiadują i korany obcałowywują. Tak, że matka nasza, Kościół, nic nam nie pomoże w sytuacji obecnej. Jedynie szmatogłowi mogą ekspancję żydostwa wiarołomnego zatrzymać i jedynie rzydki muzułmańcom dowalić mogą. Dlatego też mądrym byłoby, gdybyśmy, mądrzy Polacy, po równo i jednych i drugich wspomagali, by tym lepiej siebie azjatyccy semici nawzajem wytruli. A potem, niedługo już, gdy się ten cały cultural clash przez kontynent nasz umęczony przewali, to wyjdziemy z katakomb na światło dzienne, pozamiatamy i spokój i święto nam nastanie.
 • @Naczelny 19:05:51
  Omawiany post, nie jest przypadkiem "botanicznego antysemityzmu". To obowiązek POLAKÓW, jaki mają wobec swojej Ojczyzny!

  POLACY muszą wypędzić żydów z POLSKI, zgodnie z testamentem ks. dr. Stanisława Trzeciaka. Innej możliwości dla POLAKÓW brak!

  http://polonuska.files.wordpress.com/2013/10/1386.jpg

  Dla przypomnienia, kilka obowiązkowych kroków, jakie muszą POLACY wykonać, aby pozbyć się skutecznie żydów z POLSKI, jako wrogów i oprawców Narodu Polskiego:

  „Dlatego to, nakazem obecnych czasów jest żydom, jako wrogom Polski równouprawnienie odjąć, a nadto z Polski ich wysiedlić, majątki ich, jako zdobyte oszustwem i szachrajstwem na rzecz państwa obrócić.

  Tymczasem dopóki żydzi z Polski nie wyjdą, konieczną jest rzeczą, w imię hasła "walka ekonomiczna i owszem", przeprowadzić następujące ustawy:

  Bezwzględne zniesienie uboju rytualnego, jako barbarzyńskiego zabobonu, nie mającego nic wspólnego z prawem Mojżeszowym, ani religią Mojżeszową, przy pomocy jednak którego żydzi wyciągają ze społeczeństwa polskiego około pół miliarda zł rocznie przez zmonopolizowanie handlu mięsem, bydłem, skórami, wyprawą skór i odpadkami rzeźnianymi.

  Do Dekretu o zniesieniu masonerii, dodać należy surowe kary za należenie do tej międzynarodowej antypaństwowej i antykościelnej mafii, oraz konfiskatą majątków tak prywatnych masonów, jak i majątków lóż, oraz zastosowanie tychże kar do pomocniczych organizacji masońskich.

  Pozbawienie komunistów praw obywatelskich.

  Rewizję praw obywatelskich, nabytych po 11 listopada 1918 roku.

  Zakaz zmiany nazwisk czy imion żydowskich na polskie i chrześcijańskie, powrót do dawnych nazwisk i imion. Oraz surowy zakaz używania przez żydów imion chrześcijańskich.

  Pozbawienie tych wszystkich żydów praw obywatelskich, którzy kiedykolwiek piórem, słowem czy zachowaniem się swoim działali na szkodę moralną lub materialną czy ujmę dla imienia polskiego w kraju lub za granicą, lub też w przeciągu 2 lat przebywając zagranicą nie odnowili paszportu.

  Żydzi nie mogą wybierać, ani być wybierani do Sejmu, Senatu czy gminy, nie mogą być urzędnikami państwowymi ani gminnymi, ani też nie mogą być w sposób jawny lub ukryty zatrudnieni, ani nie mogą być udziałowcami w gałęziach życia gospodarczego, które decyduje o obronności państwa.

  Żyd z natury tchórz, skłonny do dezercji i zdrady, jako materiał wojskowy, małowartościowy lub szkodliwy i niebezpieczny, jeszcze za czasów królestwa żydowskiego od króla Jana Hirkana 135-104 r. przed Chr. do wojska nie brany, zastępowany zaś przez wojska najemne z obcych narodów w królestwie żydowskim, przeto i w Polsce Armia Polska nic nie straci, a przeciwnie bardzo wiele zyska, jeśli się odżydzi. A zatem żydzi nie mogą służyć w wojsku, ani posiadać pod żadnym warunkiem broni, natomiast odbywają pracę podwójną co do czasu na robotach publicznych i płacą progresywny podatek na Armię stosownie do zamożności.

  Żydzi nie mogą być nauczycielami w szkołach czy na wyższych uczelniach.

  Ponieważ działają demoralizująco na młodzież polską i szerzą wywrotową propagandę, przeto nie mogą uczęszczać do szkół polskich razem z młodzieżą polską.

  Na wyższe zaś uczelnie tylko procentowo do ludności żydowskiej.

  Ponieważ zaś adwokatura i stan lekarski są zanadto przeżydzone, przeto do adwokatury i na wydziały medyczne nie przyjmuje się żydów, dopóki liczba żydów w tych zawodach nie zrówna się procentowo z procentem ludności żydowskiej.

  Żyd nie może leczyć chrześcijanina, ani też adwokat żyd nie może występować w sądzie w obronie chrześcijańskiego klienta.

  Żydzi nie mogą być ani dziennikarzami, ani wydawcami pism przeznaczonych dla ludności polskiej, nie mogą pełnić żadnych funkcji w teatrze, w urzędzie radiowym, w dziale filmowym.

  Nie mogą nabywać ziemi ani żadnych nieruchomości. Ziemia, którą już posiadają jako własność ponad 100 ha, przechodzi do parcelacji, poniżej zaś 100 ha, tak samo jak i domy po miastach podlegają podwójnemu opodatkowaniu. Ponieważ to wszystko pochodzi z lichwy, oszustwa i wyzysku ludności rdzennej, do niej zatem wraca.

  Żydzi wyjeżdżający z Polski, mogą wywozić swe kapitały tylko w formie obligacji renty wieczystej, czy też w formie polskich wyrobów przemysłowych.

  Kobiety do lat 40, mężczyźni do lat 20 nie mogą u żydów służyć.

  Za pożycie z żydem czy żydówką kara więzienia.

  Ponieważ żyd demoralizująco działa na ludność wiejską, wyzyskuje i oszukuje ją, przeto wstęp żydowi do wsi najsurowiej wzbroniony......"
 • bez strachu
  Żeby podjąć walkę z zagrożeniami jakie nas Polaków czekają, należy dobrze poznać przyczyny, sposoby i ludzi, którzy za wszelką cenę próbują ujarzmić Polskę i Polaków. A tę walkę o Niepodległą Polskę musi podjąć cały Naród, gdyż już w tej chwili Polska nie jest niepodległa i nie jest niezależna!

  Międzynarodowe żydostwo przy pomocy otumanionych Polaków już dokonało i cały czas dokonuje ubezwłasnowolnienia nas Polaków.

  Walkę o Niepodległą Polskę należy podjąć w trybie pokojowym wykorzystując wszystkie istniejące narzędzia, istniejące w obecnym systemie politycznym.

  Takie możliwości i szanse są, ale zależą one przede wszystkim od poziomu wiedzy, od naszej znajomości faktów historycznych oraz od naszej wiedzy -

  0 tym, kto i dlaczego dzień po dniu uzależnia Ojczyznę Polaków - Polskę, a także polską rację stanu od międzynarodowej mafii żydowskiej, która w celu zdobycia zaufania i okłamywania Polaków przyoblekła się w maskę przyjaźni i pomocy.

  Książkę jaką Państwo mają napisałem w celu przedstawienia prawdy i niezniekształconych faktów, które obecnie pomijane są w imię tak zwanej po­prawności politycznej, tej prawdy mówiącej o zabiegach żydowskich jakie robili w XX wieku, żeby zdobyć władzę nad światem ujarzmiając stopniowo poszczególne kraje oszukańczymi hasłami demokracji. Ujarzmiali bezwzględ­nie i krwawo zwłaszcza kraje chrześcijańskie, takie jak np. Rosję i Polskę.

  W XXI wieku żydowskie dążenia zmierzające do opanowania świata nie uległy zmianie ani na jotę, dlatego również ta prawda, którą opisuję stanie się pomocna do rozszyfrowania ich celów, do których w sposób bezwzględny dążą obecnie, tj. w XXI wieku.

  Albin Siwak

  Większość łudzi, otwierając nową książkę, pomija przedmowę. Uważają, że czytanie wstępu to strata czasu, bo i tak z książki dowiedzą się, co autor chciał czy­telnikowi przekazać. Myślę jednak, że jeśli idzie o tę właśnie książkę, przedmowa jest w niej najważniejsza i wyjaśnia, dlaczego w ogóle została ona napisana. Pokazuje, jakie argumenty i zdarzenia, jakie decyzje różnych ludzi i formacji politycznych sta­ły się przyczyną napisania tej książki. A jest tych wydarzeń bardzo dużo i szkodą dla ludzi, szczególnie dla młodych pokoleń, byłoby gdyby nie poznali historii, w do­datku niezbyt odległej. Uważny czytelnik powie, że autor nie powinien zajmować się historią, że są od tego ludzie z tytularni: doktorzy nauk, profesorowie, historycy. Teoretycznie tak. Oni właśnie powinni zająć się historią i obiektywnie, bez nagina­nia faktów dla potrzeb jednego czy drugiego ustroju, pisać tę historię i przekazywać młodzieży. Ale tak nie jest. Każda formacja polityczna ma swoich historyków i oni, na potrzeby tej formacji, napiszą taką historię, która danym politykom odpowiada. W dodatku ponad tymi formacjami politycznymi są pracujący dla nich ludzie, któ­rzy pilnują, by tak kształtować historię, żeby ich ideologia, racja stanu, bohaterowie i hasła znalazły się na sztandarach........
 • @kserkses 23:41:14
  o tym wszystkim i o innych ciekawych historiach można poczytać w książkach p. Siwaka.

  "BEZ STRACHU" t. I, II, III.
  "TRWAŁE ŚLADY"
  "OD ŁOPATY DO DYPLOMATY"
  "ROZDARTE ŻYCIE" wydana też p.t. "HISTORIE NIEWIARYGODNIE PRAWDZIWE"
 • Rabin: goje żyją po to, by usługiwać Żydom
  http://grafik.rp.pl/grafika2/552823,570305,6.jpg

  Jeden z czołowych izraelskich duchownych porównał nie-Żydów do zwierząt pociągowych

  Rabin Owadia Josef to nie tylko powszechnie szanowany kapłan, ale także polityk. Jest duchowym przywódcą religijnej partii Szas wchodzącej w skład obecnej koalicji rządzącej. Rabin znany jest z kontrowersyjnych wypowiedzi, jednak tym razem – zdaniem większości Żydów – grubo przesadził.

  – Goje rodzą się tylko po to, by nam służyć. Bez tego nie mieliby po co istnieć na tym świecie – powiedział Josef podczas wystąpienia w synagodze. – Po co goje są tak naprawdę potrzebni? Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy tylko siedzieć i jeść jak panowie – podkreślił. Potem porównał nie-Żydów do zwierząt pociągowych.

  – Tak jak każda osoba goje muszą oczywiście umrzeć, ale Bóg daje im długowieczność – stwierdził 90-letni Owadia Josef. Dlaczego? – Wyobraźcie sobie, że zdechł wam osioł. Stracilibyście w ten sposób pieniądze. To jest taki sam sługa. Właśnie dlatego goj otrzymuje długie życie. By dobrze pracować dla Żyda.

  Jego słowa zostały nagrane ukrytym mikrofonem i wyemitowane przez izraelską telewizję Channel 10.
 • @Czartoryski 00:15:11
  Stojąc biernie i nie walcząc z oszustwem także stajemy się współwinnymi i to wspomagamy.

  Przez bojkot i bierność w wyborach nie wnosimy nic poza złudną satysfakcją ze nie braliśmy w tym udziału co jest jak najbardziej mylące.
  Bierność jest pozwoleniem na procesy nas otaczające. Jest tak samo szkodliwe jak bojkot wyborów.
  Nikt tu nie mówi o pójściu do urn i oddaniu swoich głosów na kogoś
  nam przez tych samych polityków podstawionego. My musimy wystawić swoich kandydatów poprzez nasz wybór i zawiązaną przez nas samych naszą partie. Stawienie się do wyborów nie jest tylko stawianiem krzyżyka lecz uczestniczeniem w życiu politycznym kraju czyli jego kształtowaniu. Należy postępować według ogólnie w świecie przyjętych
  demokratycznych reguł. Najpierw partia i jej program, potem wygranie wyborów i przejecie władzy a dopiero następny etap czystka z szumowin. Inaczej się nie da. Jeżeli tego działania nie ma znaczy to iż sami podłóg siebie jako patrioci jesteśmy nieuczciwi i tylko "bijemy piane".
  Żaden polityk na lepsze za nas nic nie zmieni gdyż w całym tym bałaganie i hucpie czuja się nadzwyczaj bogato i dobrze.

  Tak więc podsumowując, bojkot wyborów jak i bierność do uczestnictwa jest działaniem w skutkach równoznacznym z glosowaniem na PO-PiS.
 • @Krystyna Trzcińska 18:44:09
  Obecnie dobrowolnie i na ochotnika oznaczają się błękitnymi krawatami. To taki kod, który można by usankcjonować, skoro już żółta łata wyszła z mody. :))
 • @Stara Baba 01:26:35
  W POLSCE nie ma obecnie możliwości, aby mogła powstać partia na potrzeby wyborów do SEJMU/SENATU złożona z POLAKÓW. Kiedy POLACY zaczynają organizować się na potrzeby wyborów do SEJMU/SENATU, zawsze podstępnie wejdą do takiej grupy żydki i to np. przedstawiciele tajnych żydowskich spec służb z Izraela lub inne inne służby, które przejmują inicjatywę i całą tworzącą się grupę. Dla rządów Izraela jest praktycznie bez znaczenia, która grupa (żydowska) wygra wybory. I tak każda grupa/partia która wygra wybory, będzie służyła Izraelowi. Czyli i tak praktycznie będzie rządził POLSKĄ Izrael, bez względu na to, która żydowska grupa wygra wybory i ile w grupie/partii będzie POLAKÓW. Żydki mają już wszystkie warianty na okoliczność przeprowadzanych żydowskich wyborów w POLSCE - rozpracowane. Raz zdobytej władzy w POLSCE żydzi nie zamierzają nigdy oddać! Żydzi nie mają opanowanego wariantu, gdy POLACY w całości bojkotują żydowskie wybory, a innych wyborów w POLSCE jak tylko żydowskich, od 1945 r. - w POLSCE nie było? Powstaje pytanie: czy POLACY, jako NARÓD POLSKI pokojowo przejmą władzę, na podstawie art. 4 Konstytucji RP, gdy zbojkotują żydowskie wybory w POLSCE.
  Art. 4. Konstytucji RP "1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
  2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

  Załóżmy chwilowo że w POLSCE jest 40 min mieszkańców w tym 4 mln żydów. Załóżmy też chwilowo, że zdrajców polski/sługusów żydów, jest ~4 mln. Osób niepełnoletnich/nie głosujących, chwilowo nie odliczam. Co znaczy że na obecne partie żydowskie w POLSCE w sumie może zagłosować ~20% mieszkańców POLSKI, uprawnionych do głosowania. Wszyscy POLACY, a więc ~80% mieszkańców POLSKI, gdyby nie wzięło udziału w żydowskich wyborach, przeprowadzanych w POLSCE, to POLACY mogli by skorzystać z art. 4 Konst. RP do przejęcia władzy w POLSCE przez NARÓD POLSKI!

  Komentarz do art. 4 Konstytucji RP:

  „Artykuł 4 ust. 1 Konstytucji odnosi się do władzy zwierzchniej w Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa zasadnicza ustanawia bowiem zasady i procedury odnoszące się do funkcjonowania instytucji Rzeczypospolitej. Konstytucja jest najwyższym aktem stanowiącym podstawy prawnej egzystencji Państwa Polskiego, regulującym zasady sprawowania władzy publicznej na jego terytorium, tryb powoływania, funkcjonowania oraz zakres kompetencji konstytucyjnych organów Państwa. [...] Zasad tych nie można przenosić wprost na funkcjonowanie innych, poza państwem, struktur, z których pośrednictwem Rzeczpospolita realizuje swoje interesy" - K 15/04, s. 43.

  „Artykuł 4 ust. 2 Konstytucji [...] wskazuje formy sprawowania władzy przez Naród - podmiot suwerenności. Przedstawicielami Narodu są przede wszystkim posłowie i senatorowie oraz Prezydent. W szerokim znaczeniu przedstawicielami Narodu są również inne osoby wchodzące w skład organów władzy publicznej, które nie pochodzą z wyborów, jeżeli organy te zostały powołane przez Konstytucję do realizacji woli Narodu, a ich działalność - poddana została w sposób mniej lub bardziej bezpośredni kontroli społeczeństwa. Również samorząd terytorialny można uznać za jedną z form szeroko rozumianej demokracji przedstawicielskiej, a rady gminy - za organy wyrażające wolę tej części Narodu, która zamieszkuje obszar danej gminy" - K 17/98, s. 43.

  I tutaj trzeba pomyśleć, jaki organ powołany przez Konstytucję, będzie mógł być wystawiony do realizacji woli Narodu, czyli przejęcia władzy w POLSCE w całości przez POLAKÓW, jednocześnie pozbawiając żydów, jako wrogów POLSKI wszelkich uprawnień wyłudzonych w POLSCE, czyli pozbawienie żydów równouprawnienia na obszarze POLSKI!

  O, i teraz, bardzo mile będą widziane komentarze: jak legalnie, pozbawić żydków władzy w POLSCE, przy obecnym stanie prawnym (który nie obowiązuje żydów) i którzy żadnego niewygodnego dla nich prawa w POLSCE nie przestrzegają i nie zamierzają przestrzegać. Fakt pozostaje faktem, że obecne organy Konstytucyjne w POLSCE nie są przedstawicielami Narodu POLSKIEGO, a są żydami. A żyd, to nie POLAK! POLACY nie uczą się stosowania wobec POLAKÓW i POLSKI szatańskiej księgi: TALMUD, TORA, a żydzi i owszem!
  Żadnej jedności żydków z POLAKAMI nigdy nie może być, z winy żydków.
  A co znaczy: ŻYDZI MUSZĄ bezwzględnie OPUŚCIĆ POLSKĘ, gdyż nie spełniają wymaganych, nawet podstawowych form poprawnego zachowania się wobec gospodarzy POLSKI czyli - POLAKÓW!!
 • @nikander 18:56:55
  Szli do dezynfekcji w pełnym zaufaniu do swojego ziomka, Żyda Fritz'a Haber'a, który wypracował dla nich produkcję Cyklonu B.
 • @Krystyna Trzcińska 04:03:11
  "W POLSCE nie ma obecnie możliwości, aby mogła powstać partia na potrzeby wyborów do SEJMU/SENATU złożona z POLAKÓW."

  Nie zgadzam się z tym twierdzeniem. To znaczy że jest możliwość
  lecz Polacy nie chcą na siebie brać odpowiedzialności. Po części gdyż panuje totalna prywata oraz polityczne lenistwo a... może przede wszystkim dla tego gdyż normalny obywatel Polski nie zna i nie jest świadomy naszej unikalnej Konstytucji a także jej siły i olbrzymiej mocy
  oddziaływania. Konstytucja Polska w zasadniczym punkcie jest czymś zupełnie różnym od na przykład Konstytucji USA. Jednak model rządów który media i sam rzad nam przekazuje jest oparty na przykładzie konstytucji nam obcych. Znajomość konstytucji spowoduje poczucie siły obywatela który może w końcu zrozumie że według niej to "policjant w Polsce służy Polakowi a nie Polak służy policjantowi".

  "I tutaj trzeba pomyśleć, jaki organ powołany przez Konstytucję, będzie mógł być wystawiony do realizacji woli Narodu, czyli przejęcia władzy w POLSCE w całości przez POLAKÓW"

  No i widzi Pani, znowu wracamy do tego co pisałem. Bez "Partii Narodu"
  :-) nic z tego nie wyjdzie. Tylko przez partie można przejąc władzę i przywrócić prawa naszej konstytucji. O szansach szanowna Pani sama napisała. Możemy mieć nawet do 80% poparcia. Tylko że nie trzeba nam być politycznie leniwym bo faktycznie jak nie Żydzi to inni nam Naród przejma!

  (Co do tematu Żydów jest Pani w poglądach za surowa. Tam także są dobrzy ludzie. Stawiając sprawę na ostrzu noża nie pozostawia pani obywatelom Polski żydowskiego pochodzenia szansy być wzorowym
  obywatelem co dla niektórych jest bardzo krzywdzące i robić tego nie należy. Ja sobie z tym poradziłem używając słowo żyd jako czasownik bo jak Pani wie i z naszych Polaków wyrastają niezłe sk...ny i żydy (czasownik).)
 • @Czartoryski 00:11:17
  Niemcewicz w 1817 r przestrzegał przed żydowskim zagrożeniem

  W 1817 roku Julian Ursyn Niemcewicz napisał jedno z pierwszych polskich opowiadań z dziedziny fantastyki. Co bardziej interesujące ten wybitny polski patriota i pisarz przestrzegał w swoim opowiadaniu „Moszkopolis. Rok 3333, czyli sen niesłychany” przed żydowskim zagrożeniem. Tematem bowiem opowiadania był los Polski nad która Żydzi zdobyli władzę.

  Julian Ursyn Niemcewicz urodził się w 1757 roku. Po ukończeniu Korpusu Kadetów, był pisarzem i tłumaczem. Zwiedził wiele krajów Europy zachodniej. Podobnie jak wielu innych twórców oświecenia należał do masonerii. W historii Polski zapisał się jako współautor Konstytucji 3 maja, współpracownik Komisji Edukacji Narodowej, przewodniczący Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, redaktor „Gazety Narodowej i Obcej”.

  W wyniku Targowicy znalazł się poza granicami, na emigracji przygotowywał Insurekcje Kościuszkowską. W trakcie powstania narodowego został ranny w bitwie pod Maciejowicami, i schwytany przez Rosjan, którzy osadzili go w Twierdzy Pietropawłowskiej w Petersburgu. Po zwolnieniu wyemigrował do USA.

  Po powrocie do kraju pełnił funkcje sekretarza senatu w Księstwie Warszawskim i Królestwie Kongresowym. W czasie powstania listopadowego zajmował się ujawnieniem zdobytych przez powstańców archiwów tajnej rosyjskiej policji na inwigilującej Polaków. Po upadku powstania ponownie emigrował do Francji.

  Opowiadanie Niemcewicza, napisane w 1817 roku, dotyczy podróży w przyszłość, do Warszawy roku 3333. Warszawa przyszłości ma być miastem żydowskim – nędzną, brudną, nie cywilizowaną, zabobonną, zapadłą wiochą, zamieszkałą przez brudnych, chciwych, śmierdzących i nieuczciwych Żydów.

  W opowiadaniu Niemcewicza, Polska od tysiąca lat znajduje się pod żydowską okupacją. Żydzi „nie orężem (…) podbili Polskę, lecz (…) podstępami, przekupstwem”. Początkiem podboju Polski było zatrudnienie Żydów w administracji, sprzedaż Żydom polskiej ziemi. Dzięki skorumpowaniu władz Żydzi zyskali nienależne im przywileje. Knowaniom żydowskim nic nie stanęło na drodze, i Żydzi przejęli całą władze.

  Po przejęciu władzy nastąpiła olbrzymia migracja Żydów do Polski. Mając władze Żydzi wymordowali większość Polaków, własność pomordowanych przejęli Żydzi. Resztki ocalałej arystokracji stały się robotnikami u Żydów. Ocalali z zagłady chrześcijanie pod żydowską władzą nie mogli mieć żadnej własności. Większość instytucji publicznych była nie dostępna dla chrześcijan. Żydzi wprowadzili przepisy oparte na Talmudzie, za ich nieprzestrzeganie chrześcijanie są sadystycznie karani.

  W opowiadaniu Niemcewicza wszelkie aryjskie budynki i cała aryjska sztuka zostały zniszczone przez Żydów. Na ich miejscu Żydzi postawili swoje brudne i niechlujne budynki. Przejęciu władzy i zniszczeniu kultury materialnej chrześcijan towarzyszyło zdziczenie kultury. Wyznacznikiem kultury żydowskiej był brak talentu twórców, i brzydota aktorek. W pop kulturze żydowskiej „wyszydzano najświętsze tajemnice wiary żydowskiej” – celem takich działań było utrzymanie wzgardy „dla religii katolickiej”.

  W swoim opowiadaniu Niemcewicz nieustannie opisywał Żydów jako brudasów, łapowników i okrutników. Pisarz Żydówkom wypominał niemoralność i złośliwość. Niemcewicz stwierdził, że typowymi zachowaniami Żydów były „pokątne rozmowy, zawiść i szepty”.

  http://prawica.net/37213
 • -------JAK NAJBARDZIEJ --PARTIA !!! jeszcze nie są ?
  ------------- POMÓŻCIE żeby BYLI !!!!

  http://wiernipolsce.wordpress.com/
 • @Krystyna Trzcińska 04:03:11
  Pani Krystyno jak głosować?
  Ważną sprawą jest podwójne prawo wyborcze.

  Moim skromnym zdaniem ludzie nie idą na wybory z powodu poniżania wyborców ograniczonym prawem wyborczym do jednej woli na „tak”.

  Podwójne prawo wyborcze poniża ludzi oficjalnie: ludzie w sejmie mają trzy okienka lub cztery do wyrażania swojej pełnej wolnej woli, lecz poza sejmem muszą głosować inaczej na ograniczonym poziomie jednego okienka.
  To nie czary tylko zapis na papierze, ograniczający do ¼ możliwość wyrażania wolnej woli człowieka.
  "Część woli nie jest całą wolą."
  Absencja to sygnał do zaprzestania stosowania podwójnego prawa (wyborczego).
 • @Czartoryski 00:04:52
  Nie możemy głosować na takie osobniczki między innymi: Luksusy Bieńkowskiej http://niezalezna.pl/53555-luksusy-bienkowskiej ona a raczej una co po chazarskiej naszprycowanej botoksem gębie widać mimo tlenionego łba jest z domu Moycho, dla mnie raczej Moche i to wszystko wyjaśnia.
 • Wszyscy
  Żydzi wypędzani 47 razy w ciągu 1000 lat. Dlaczego? Jews Banished 47 Times in 1000 Years – Why?

  http://radioislam.org/eng/Jews-Banished-47-Times-Why.htm

  Radio Islam; przekład: Ussus

  Dlaczego tak często?

  Dlaczego z tak różnych narodów i kultur?

  Dlaczego żaden inny naród nie spotkał się z tak wielką awersją?

  Bernard Lazare, żydowski pisarz, w książce pt. „L’antisémitisme son histoire et ses causes”, wydanej w 1894 r., przedstawił taką opinię tyczącą się żydowskich wypędzeń:

  „Jeśli taka wrogość i awersja w stosunku do żydów miałaby miejsce tylko w jednym czasie, w jednym kraju, łatwo byłoby wyjaśnić przyczyny. Jednak rasa ta była obiektem nienawiści wszystkich narodów pośród których żyła. Skoro wszyscy wrogowie żydów należeli do zupełnie różnych ras, mieszkali w odległych krajach, podlegali zupełnie różnym prawom, kierowali się różnymi pryncypiami, mieli różną moralność, różne zwyczaje – te wszystkie zasady społeczne, niepozwalające niczego ocenić w ten sam sposób – toteż główna przyczyna antysemityzmu zawsze leżała w samym Izraelu, a nie w tych, którzy przeciwko niemu walczyli.”

  Profesor Jesse H. Holmes w „The American Hebrew”, wyraził podobną opinię:

  „To może nie być przypadkiem, że antagonizm antyżydowski znajduje się prawie wszędzie tam, gdzie współistnieją żydzi i nie-żydzi. Skoro żydzi są wspólnym elementem układanki, wydaje się prawdopodobnym, że przyczyna tkwi w nich samych, a nie w tak różnych grupach odczuwających ten antagonizm.”

  Tylko w Europie i Rosji żydzi byli wypędzani 47 razy w ciągu ostatniego tysiąclecia:

  Mainz, 1012
  Francja, 1182
  Górna Bawaria, 1276
  Anglia, 1290
  Francja, 1306
  Francja, 1322
  Saksonia, 1349
  Węgry, 1360
  Belgia, 1370
  Słowacja, 1380
  Francja, 1394
  Austria, 1420
  Lyon, 1420
  Kolonia, 1424
  Mainz, 1438
  Augsburg, 1438
  Górna Bawaria, 1442
  Niderlandy, 1444
  Brandenburgia, 1446
  Mainz, 1462
  Litwa, 1495
  Portugalia, 1496
  Neapol, 1496
  Nawarra, 1498
  Norymberga, 1498
  Brandenburgia, 1510
  Prusy, 1510
  Genua, 1515
  Neapol, 1533
  Włochy, 1540
  Neapol, 1541
  Praga, 1541
  Genua, 1550
  Bawaria, 1551
  Praga, 1557
  Państwo Papieskie, 1569
  Węgry, 1582
  Hamburg, 1649
  Wiedeń, 1669
  Słowacja, 1744
  Mainz, 1483
  Warszawa, 1483
  Hiszpania, 1492
  Włochy, 1492
  Morawy, 1744
  Czechy, 1744
  Moskwa, 1891

  Powyższe zaczerpnięto z „Synagogi Szatana” Andrew Carrington Hitchcocka.

  Czy Henry Ford, legendarny producent samochodów, znalazł część odpowiedzi na przyczynę żydowskich wypędzeń?

  „Żydowskim talentem jest życie z ludzi, nie z ziemi, ani z produkcji, ale z ludzi. Niech inni uprawiają ziemię, żyd, jeśli będzie w stanie, będzie ciągnął zyski z rolnika. Niech inni zajmują się handlem i przemysłem; żyd będzie eksploatował owoce ich pracy. To jego szczególny talent. Jeśli użyjemy tu słowa „pasożytniczy” do opisania go, to będzie to trafne określenie.”

  „Żydowska nacja jest jedyną która posiada sekrety pozostałych… niema na świecie rządu tak im poddanego jak w Ameryce. Brytyjczycy zrobili to … Niemcy zrobili to, wtedy gdy w rzeczywistości zrobił to międzynarodowy żyd.”

  „Amerykanie są (znani jako) wstrętni, chciwi, okrutni ludzie. Dlaczego? Ponieważ żydowska władza-pieniądz jest tutaj skoncentrowana.”
  –Henry Ford „Międzynarodowy żyd”
 • @Kula Lis 62 16:11:51
  Komentarz @Kula Lis w całości umieściłam na FB i TT. W treści komentarza, zauważyłam, że POLSKA jeszcze żydków nie wypędzała ze swojego terytorium. Moim zdaniem, jest już najwyższa pora!? Polacy nie mogą płakać, że żydki takie są, jakie są (złodzieje, oszuści kłamcy, nieroby, mordercy, zleceniodawcy mordów, intryganci itp)! Polacy muszą po prostu żydków z POLSKI wypędzić, nie ma innej możliwości!

  A to znaczy, ze POLACY nie mogą na żydków głosować, żeby nie wiem, co!!
  POLACY, nie mogą też z żydkami się układać, jak to czynią np. obecnie z PiS i z pozostałymi partiami politycznymi, obecnymi obecnie w Sejmie.
 • @Kula Lis 62 16:11:51
  Wiesz czemu Dawni Polacy nie wypędzali Żydów? Bo Żydzi nie byli dla nich żadnym zagrożeniem. Do arystokraty Żyd nie śmiał zbliżyć się na milę; na widok szlachcica od razu bił pokłony i zmiatał jak najszybciej, żeby nie zarobić batem; mieszczanina - zaprawionego w handlu i rzemiośle nie był w stanie kiwnąć; kmiecie - ludzie rozsądni - byli odporni na żydowskie mącenie. Jedna tylko grupa była żerowiskiem dla Żydów - pańszczyzna. Pańszczyźnianego Żyd oszukał w handlu, namówił go do głupich ruchów i zdzierał lichwę jak chciał. Dlatego tylko wśród pańszczyźnianych utrwalił się mit okrutnego cwanego Żyda. I z pokolenia na pokolenie, wychowaniem i własnym doświadczeniem Żyd stał się dla pańszczyzny demiurgiczną niepokonaną siłą, z którą nie da się wygrać w normalny sposób.

  Każdy z histerycznych wyjców, który chce przepatrywać pochodzenie innego człeka - niech przepatrzy swoje. Na bank jest z pochodzenia pańszczyźnianym ćwokiem i nieudacznikiem.

  pozdrawiam
 • @Kodiak 21:21:08
  Ileż to już przeżyłam zamachów na moje życie. Dzisiaj też przeżyłam, jeśli o to pytasz żydku, chociaż ze zmasakrowaną twarzą, ale żyję!
  Przy wszystkich poprzednich zamachach na moje życie, na zlecenie adwokata Andrzeja Pacochy, lub przy jego wiedzy, zawsze zlecenia wykonywali funkcjonariusze.
  Dzisiaj też, ten rowerzysta w kasku, który z maksymalną prędkością dla rowerzysty uderzył w tylne koło mego roweru, kiedy stałam i czekałam na przejściu przy moim bloku, aby przejść bezpiecznie na druga stronę, też moim zdaniem, istnieje duże prawdopodobieństwo, że to był pomocnik żydków, czyli "funkcjonariusz?". Nawet nie zatrzymał się, tylko jechał dalej z maksymalną dla rowerzysty prędkością, aż ludzie sami usiłowali go zatrzymać. Nawet zatrzymali. Wrócił powiedział przepraszam, ale byłam tak obolała, że nawet nie spojrzałam dobrze, jak wygląda. To nie był chłopczyk. Nie wzywałam Policji, bo byłam przekonana, że był to funkcjonariusz na służbie. Przed wyjściem z domu rozmawiałam z synem przez telefon, mówiąc mu, że zaraz wychodzę, tylko jeszcze wypiję herbatę ... . Jeśli funkcjonariusze mają mój telefon na podsłuchu (a moim zdaniem mają), to mieli wystarczający czas na to, aby przygotować taką akcję.
 • @Krystyna Trzcińska 00:37:53
  Na lato idzie, więc należy spodziewać się zmasowanych ataków funkcjonariuszy systemu, pomocników Żydów - KOMARÓW! Majacych chętkę na piękną polską krew Krystyny Trzcińskiej.
  PS.
  Jeździsz na rowerze? A wiesz, że rower wynalazł Żyd macMillan? Tfu! Agentka...
 • @koniecPOLSKI 09:20:48
  Jeszcze kilka było takich przypadków "wypędzeń". Np. Kiejdany radziwiłłowskie, czy Zamość Zamojskich. Ale to nie były wypędzenia w ścisłym tego słowa znaczeniu. Właściciele grodów raczej nie życzyli sobie obecności Żydów, do czego oni skwapliwie się stosowali.
  pozdrawiam
 • @koniecPOLSKI 11:39:26
  W Dawnej Polsce Żydzi znali swoje miejsce, bo wiedzieli że nie mają komu podskoczyć. Powiedziałbym nawet, że byli potrzebni, bo imali sie zajęć których Polakom nie chciało się, lub nie wypadało się trudnić. I tak powinno pozostać.
  Ale skoro Dawni Polacy wyginęli i pozostała pańszczyzna - to Żyd podniósł łeb. Cóż...
  pozdrawiam
 • @Kodiak 15:01:11
  Piosenka, dla mnie ma tekst nijaki!

  The Beatles http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/The_Beatles
  "Hey Jude – piosenka-pocieszenie dla Żydów po II WŚ. Mimo to McCartney wmawia wszystkim naokoło, że została ona napisana dla syna Johna, Juliana".

  Znaczenie wyrazu Jude:
  1. znaczenie wyrazu niemieckiego Jude der (PL die Juden) Żyd
  2. Juda imieniny obchodzi 2 lipca, 28 października oraz 14 listopada ... Wywodzi się od słowa jehudah oznaczającego "chwała Jahwe".
  3. imię męskie Juda
  4. judo to styl walki.

  Piosenka, pierwotnie zatytułowana Hey Jules, została napisana przez McCartneya dla syna Johna Lennona, Juliana, aby załagodzić jego cierpienia związane z rozwodem ojca z Cynthią Powell. Po rozwodzie Johna i Cynthii Paul McCartney odwiedził ich syna, Juliana. Ze względu na długoletnią przyjaźń między muzykami czuł się zobowiązany do pomocy tej rodzinie w trudnych momentach[3]. Według słów artysty właśnie wtedy powstał pomysł na utwór, zatytułowany początkowo Hey Jules, a następnie przemianowany na Hey Jude ze względu na lepsze brzmienie tytułu[3]. Cynthia Powell zaś odebrała kompozycję jako troskę McCartneya o losy jej rodziny[4]. Julian Lennon, który miał bliższy kontakt z McCartneyem niż z ojcem, dowiedział się o tym, że Hey Jude została zadedykowana jemu, niemalże dwadzieścia lat później[4]. Niezależnie od intencji artysty wiele osób było zdania, że piosenka ta jest skierowana do nich, włączając w to Johna Lennona[5].
  Poza Lennonem, za odbiorcę tej piosenki uważała się także dziennikarka "Daily Express", Judith Simons[6]. Wiele osób (w tym John Lennon) wysuwało też hipotezy, że McCartney, mając problemy z Jane Asher, jego byłą partnerką, napisał Hey Jude jako podświadome "przesłanie dla siebie"[7]. Kiedy Lennon wspomniał, że myślał, że Hey Jude została napisana dla niego, McCartney zaprzeczył, po czym powiedział Johnowi, że napisał piosenkę o sobie[8].
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Hey_Jude

  Hej, Jude, niech ci nie pójdzie źle,
  weź smutną piosenkę i niech ci pójdzie lepiej.
  Pamiętaj, aby wpuścić ją do swego serca,
  wtedy zacznie ci iść lepiej.

  Hej, Jude, nie bój się,
  zostałeś stworzony, by się otworzyć i ją zdobyć
  W chwili, w której pozwolisz jej, by cię przeniknęła,
  wtedy zacznie ci iść lepiej.

  A za każdym razem, kiedy poczujesz ten ból,
  hej, Jude, zatrzymaj się,
  nie dźwigaj świata na swoich ramionach.

  Bo przecież wiesz, że głupcem jest ten
  kto żeby trzymać fason,
  czyni swój świat odrobinę zimniejszym.

  Na, na, na, na, na, na, na, na, na.

  Hej, Jude, nie zawiedź mnie.
  Znalazłeś ją, teraz idź i ją zdobądź.
  Pamiętaj, aby wpuścić ją do swojego serca,
  wtedy może zacząć ci iść lepiej.

  Więc głęboki wdech i głęboki wydech,
  hej, Jude zaczynaj.
  Czekasz na kogoś, kto to wykona razem z tobą.
  A czyżbyś nie wiedział, że to tylko ty?
  Hej, Jude, ty sam wystarczysz,
  ruch, którego potrzebujesz, jest na twoim ramieniu.

  Na, na, na, na, na, na, na, na, na.

  Hej, Jude, niech ci nie pójdzie źle,
  weź smutną piosenkę i niech ci pójdzie lepiej.
  Pamiętaj, by pozwolić jej, by cię przeniknęła,
  wtedy zaczniesz ci iść lepiej, lepiej, lepiej...

  Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, hej, Jude.
 • @topstopjuve 18:18:30
  Brawo!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

ULUBIENI AUTORZY