Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
168 postów 3534 komentarze

Rozliczmy specsłużby i wymiar sprawiedliwości

Krystyna Trzcińska - projektant/programista komputerów

REWOLUCJA NARODOWA poprzedzona bojkotem wyborów?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

„Samo uczestnictwo w wyborach, jest wyrazem akceptacji reguł kreacji władz”. „Istnieją dwa rodzaje poparcia dla władzy: 1) w ramach procesu wyborczego, 2) poparcie typu masowego” Np. masową mobilizację, typu rewolucyjnego”. http://bit.ly/1almXGH

Politycy PO będą chodzić po domach i przekonywać nie tylko do ich kandydata, ale także do udziału w wyborach 10 maja. 

 

Uwaga! Pilne ostrzeżenie! Politycy Platformy rozpoczynają kampanię „door to door”. Będą chodzić po mieszkaniach i namawiać do wparcia Komorowskiego…
http://wpolityce.pl/polityka/240962-uwaga-pilne-ostrzezenie-politycy-platformy-rozpoczynaja-kampanie-door-to-door-beda-chodzic-po-mieszkaniach-i-namawiac-do-wparcia-komorowskiego

 

Powstaje pytanie: dlaczego masońsko/żydowskiemu (nielegalnemu) prezydentowi na terytorium POLSKI, tak bardzo zależy, aby POLACY wzięli udział w wyborach, czyli - pobrali karty do głosowania?

Ano, dlatego że samo pobranie karty do głosowania, już legalizuje obecne masońsko/żydowskie nielegalne wybory na prezydenta, na terytorium POLSKI, okupowanym przez Izrael. 

 

6Delegitymizacja, legitymizacja wyborów 2015

 

Legitymizacja władzy.doc – teoriapolityki.pl  http://bit.ly/1almXGH

„Samo uczestnictwo w wyborach, jest wyrazem akceptacji reguł kreacji władz”. „Istnieją dwa rodzaje poparcia dla władzy: 1) w ramach procesu wyborczego, 2) i poparcie typu masowego”, np. masową mobilizację, typu rewolucyjnego. http://bit.ly/1almXGH

Czyli, jeśli poparcie dla władzy (legitymizację), można wyrazić w ramach procesu wyborczego poprzez udział w wyborach, to i sprzeciw dla „władzy” (delegitymizację), również można wyrazić legalnie w ramach procesu wyborczego, poprzez – bojkot wyborów!

Drugi możliwy rodzaj poparcia dla „władzy” (legitymizacja), można wyrazić poprzez masową mobilizacją - typu rewolucyjnego, co przez analogię oznacza, że sprzeciw dla „władzy” (dezaprobata), również można wyrazić masową mobilizacją - typu rewolucyjnego (delegitymizacja władzy), dając w ten sposób wyraz braku akceptacji, dla nielegalnej masońsko/żydowskiej władzy na terytorium POLSKI, przez powstanie masowej, spontanicznej, pokojowej, bezkrwawej POLSKIEJ REWOLUCJI NARODOWEJ 2015, mającej na celu WYPĘDZENIE ŻYDÓW Z POLSKI, jako odwiecznych wrogów POLSKI i POLAKÓW (Talmud, jurysdykcja talmudyczna, Protokoły Lucyfera, 45 wytycznych Jakuba Bermana i inne..).

 

Jednym z 3 elementów legitymizacji władzy są między innymi - "zachowania".

http://pl.wikipedia.org/wiki/Legitymizacja_w%C5%82adzy,

Zachowania - czyli czynne przyzwolenie ze strony grup podporządkowanych na bycie rządzonymi. Wyraża się to np. w udziale:w wolnych wyborach, referendach, publicznych deklaracjach poparcia. Na tym poziomie istnieje pewność, że grupy podporządkowane identyfikują się z rządzącymi.

Obywatele dają wyraz swej akceptacji (legitymizacji) przez dobrowolny udział w referendach, świętach państwowych, partycypowaniu w kosztach systemu, uczestniczeniu w organizacjach społeczno-politycznych, deklarowaniu poparcia dla zasad i podmiotów polityki (opinia publiczna) itp.

Przez analogię w stosunku do definicji "zachowania", sprzeciw (dezaprobata) ze strony POLAKÓW, odmawiających podporządkowania, na bycie rządzonymi przez masońsko/żydowskiego okupanta na terytorium POLSKI, wyraża się w bojkocie udziału: w tzw. wolnych wyborach, referendach, publicznych deklaracjach poparcia.

Co znaczy że legalnymi formami dezaprobaty dla "władzy" (delegitymizacji "władzy") mogą być: manifestacje, strajki, zamieszki, obywatelskie nieposłuszeństwo, brak woli do ponoszenia kosztów systemu, a w skrajnych postaciach: rewolucje społeczno-polityczne.

 

Kiedy NARÓD POLSKI wyraża swoją dezaprobatę organizując: manifestacje, strajki, zamieszki, wykazując przy tym  obywatelskie nieposłuszeństwo, brak woli do ponoszenia kosztów masońsko/żydowskiego systemu rządowego na terytorium POLSKI, kiedy bojkotuje udział w tzw. wolnych wyborach, referendach, publicznych deklaracjach poparcia, to istnieje pewność, że rasowi POLACY, nie identyfikują się z „rządzącymi” nielegalnie POLSKĄ masonami/żydami, według nakazów/zakazów i celów Izraela, jako nielegalnego, zbrodniczego, talmudycznego, okupanta na terytorium POLSKI, stosującego podstępnie, nielegalnie, podstępnie wobec POLAKÓW - jurysdykcję talmudyczną.

Ponadto, osoby biorące udział, w nieuczciwie przeprowadzanych od lat wyborach, winni są legitymizowania (uprawomocniania) legalności działania masońsko/żydowskiej instytucji, jaką na terytorium POLSKI jest: Państwowa Komisja Wyborcza (PKW). 

Czy rzeczywiście rasowi POLACY i innie nacje, zamieszkałe na terytorium POLSKI (które podstępnie, w sposób oszukańczy, nielegalny, wyłudziły sobie obywatelstwo POLSKIE, od masońsko/żydowskiego okupanta na terytorium POLSKI), uważają, że powinni legitymizować PKW, poprzez udział w wyborach, organizowanych nielegalnie przez masońsko/żydowskiego okupanta na terytorium POLSKI?

Masoni/żydzi od kiedy otrzymali gościnę od POLAKÓW, polegającą na możliwości zamieszkania na ziemiach POLSKICH, to w sposób ciągły, stosowali wobec POLAKÓW Talmud, zawsze podstępem i oszustwem wpływali na wyniki ogłaszanych w treści wyborów, bez względu na to, jakie były ich prawdziwe, obiektywne wyniki.

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) – stały najwyższy organ wyborczy właściwy w sprawach przeprowadzania wyborów (do Sejmu i SenatuPrezydenta, do organów samorządu terytorialnego Parlamentu Europejskiego) oraz referendów (ogólnokrajowych i lokalnych) w Polsce”.

Niniejszy post napisałam z myślą, aby ustrzec POLAKÓW, przed żydowskim, podstępnym, polegającym na podjudzaniu POLAKÓW do: pójścia na wybory, pobranie karty do głosowania, co jest konieczne ale tylko w celu legitymizowania nielegalnej, masońsko/żydowskiej władzy, Izraelskiego okupanta, na terytorium POLSKI.

Gdyż zagłosowanie lub oddanie nieważnego głosu, przez wpisanie "votum nieufności", wykreślenie wszystkich kandydatów wymienionych w karcie wyborczej lub nie zaznaczenie żadnego kandydata - legitymizuje nielegalna władzę, masońsko/zydowskiego okupanta na terytorium POLSKI.

Takie podstępne zmanipulowanie POLAKÓW przez Izraelskiego okupanta, jest podłe, oszukańcze, gdyż w ten sposób namawia się nieświadomych podstępu POLAKÓW, do legitymizowania masońsko/żydowskiej władzy (aprobata, poparcie), faktycznie sprawowanej na terytorium POLSKI, nie przez NARÓD POLSKI, jak deklaruje bezskuteczna Konstytucja RP, a tylko przez zbrodniczy Izrael, który nielegalnie, podstępnie, potajemnie, oszukańczo, stosuje wobec NARODU POLSKIEGO, na terytorium POLSKI - jurysdykcję talmudyczną, Talmud, Protokoły Lucyfera, 45 wytycznych Jakuba Bermana i inne. Przez co POLACY są pozbawieni całkowicie prawa do obrony: prawa do sądu i do wymiaru sprawiedliwości.

Nielegalna masonsko/żydowska "władza" na terytorium POLSKI, organizując nielegalne, bezskuteczne "wybory", wmanewrowuje POLAKÓW, w podstępne wyłudzenie dla siebie legitymizacji do sprawowania nielegalnych rządów w sposób ciągły (przy braku ważnych pieczęci urzędowych (okrągłych). Co praktycznie oznacza że okupant żydowski na terytorium POLSKI nie może wydać ani jednej decyzji i ani jednego ważnego aktu prawnego, podlegającego wykonaniu i skutecznemu zaskarżeniu.

Ponieważ POLACY nie chcą brać udziału w farsie, jaką są organizowane przez żydowskiego okupanta na terytorium POLSKI, rzekomo demokratyczne wybory i głośno, w sposób ciągły, wyrażają swoją dezaprobatę dla rządów i dla wszystkich kandydatów zaproponowanych w wyborach, to trolle żydowskie rezydujące licznie, a występujące stadami w internecie, zaczęły podjudzać POLAKÓW, do wyrażenia swojej dezaprobaty dla zaproponowanych w wyborach kandydatów, przez oddawanie głosów bezskutecznych, jako że formalnie wadliwych, w stosunku do ustawy o PKW. Ukrywając w ten sposób fakt, że POLACY oddając bezskuteczne głosy, jednocześnie legitymizują nielegalną masońsko/żydowską władzę, żydowskiego okupanta Izraela, na terytorium POLSKI. Wiecej o oddawaniu bezskutecznych głosów mozna znależć artykule: "Możliwość wskazania żadnego z powyższych na karcie do głosowania", pod poniższym linkiem:

www.isp.org.pl/uploads/pdf/1546411592.pdf

Artykuł  Marcina Waszaka ma obszerny tytuł: "MOŻLIWOŚĆ WSKAZANIA „ŻADNEGO Z POWYŻSZYCH” NA KARCIE WYBORCZEJ –NA PRZEKÓR LOGICE DEMOKRATYCZNEGO GŁOSOWANIA", którego fragmenty zacytowałam poniżej:

Niniejsze opracowanie jest poświęcone technice oddawania głosu wykorzystywanej w niektórych wyborach na świecie. Umożliwia ona głosowanie na żadnego z kandydatów lub przeciw wszystkim kandydatom. Niezależnie od stosowanej terminologii, główną zasadą jest w tym wypadku uchylenie się od wyboru spośród kandydatur przedstawionych na karcie do głosowania w sposób sankcjonowany przez prawo wyborcze. Filozofia takiej techniki oddawania głosu jest zbliżona do głosowania negatywnego, polegającego na tym, że na karcie wyborczej zakreśla się osoby, na które nie chce się oddać głosu.

Głosowanie na żadnego z kandydatów z natury rzeczy ma jednak charakter kategoryczny – wyborca zakreśla tylko jedną kratkę, wyrażając tym samym swoją dezaprobatę wobec wszystkich kandydatur. Nie wpływa to bezpośrednio na wynik wyborczy poszczególnych kandydatów, ale teoretycznie może decydować o końcowym rezultacie wyborów i ich ważności. Źródłem największych kontrowersji, jakie towarzyszą propozycji wprowadzenia do systemu wyborczego możliwości głosowania przeciw wszystkim, jest właśnie wiążący charakter takiego rozwiązania i trudne do przewidzenia tego konsekwencje”.

Żaden z powyższych” w wyborach na świecie

Dodatkowa możliwość wyboru na karcie do głosowania, która w niniejszym opracowaniu będzie najczęściej określana angielskim akronimem NOTA, oznaczającym „żaden z powyższych” (none of the above), w rzeczywistości nie jest ani jednakowo nazywana, ani tak samo rozumiana w państwach, które zdecydowały się ją wprowadzić. Głosy na żadnego z kandydatów, przybierające na Ukrainie formę głosowania „przeciw wszystkim”, a w innych państwach europejskich – „głosów pustych” (Francja, Hiszpania) lub „głosów białych” (Grecja), są zazwyczaj traktowane na trzy sposoby.

 1. W pierwszym wariancie karty do głosowania bez wskazanego kandydata nie są ani zliczane, ani tym bardziej uznawane za ważne. Innymi słowy, z sytuacją taką mamy do czynienia wówczas, gdy możliwe techniczne i dopuszczalne prawnie jest wrzucenie do urny głosu pustego, choć użycie go przynosi skutki tożsame z absencją wyborczą. Tak oddane głosy nazywa się również często „głosami białymi”. Możliwość takiego głosowania wydaje się istotna zwłaszcza w sytuacji wyborców z krajów, w których uczestnictwo w wyborach jest obowiązkowe, jak Belgia czy Grecja. Wobec występującego tam przymusu głosowania jest to jedyny legalny sposób uchylenia się od głosowania na któregokolwiek z kandydatów. Badania potwierdzają, że obowiązkowe głosowanie sprzyja pojawianiu się większej liczby głosów pustych

 2. W drugim wariancie głosy oddane na żadnego z kandydatów są sumowane i podawane do wiadomości publicznej, nie mogą jednak mieć wpływu na wynik wyboru, pozostają bowiem nieważne. Nie niosą zatem ze sobą żadnych konsekwencji prawnych, ich liczba nabiera jednak wymiaru symbolicznego i świadczy o stopniu dezaprobaty obywateli wobec zachowań klasy politycznej.

 3. W trzecim wariancie, występującym w niektórych krajach, dopuszcza się możliwość oddania ważnego głosu na żadnego z kandydatów – traktowaną na równi z głosowaniem na konkretną osobę. Ta ostatnia forma, określana również jako „NOTA z zębami” (NOTA with teeth), niesie ze sobą wiele komplikacji polityczno-prawnych i wymaga rozbudowania przepisów prawa wyborczego. W zależności od systemu wyborczego danego państwa, uregulowania wprowadzające wiążące głosowania na żadnego z kandydatów powinny przewidywać między innymi sytuacje, w których:

 • NOTA wygra wybory z absolutną lub względną większością głosów,

 • NOTA uniemożliwi kandydatowi osiągnięcie wymaganej większości głosów, głosy oddane na NOTA w referendum z wymaganym progiem frekwencyjnym okażą się decydujące dla uznania ważności referendum".

Żeby pogłębić definicję legitymizacji władzy, poniżej przygotowałam materiał rozszerzający.

Legitymizacja http://pl.wikipedia.org/wiki/Legitymizacja

Legitymizacja (lub legitymacja) – w szerokim sensie uzasadnienie, bądź prawomocność określonej instytucji społecznej. Najczęściej mówi się o legitymizacji władzypaństwa czy prawa.

O legitymizacji można mówić w normatywnym i empirycznym sensie[1]. Legitymizacja normatywna oznacza wskazanie, dlaczego określona instytucja powinna znajdować posłuch. Instytucja jest legitymizowana, jeśli można wskazać, że realizujewartości  podzielane przez daną społeczność. Badaniem legitymizacji różnych instytucji i struktur zajmuje się filozofia polityki.

Legitymizacja w sensie empirycznym oznacza, że określona społeczność uważa określoną instytucję za prawomocną i w konsekwencji znajduje ona faktyczny posłuch (tzn. prawo jest przestrzegane, nikt nie podważa władzy). Badaniem legitymizacji w sensie empirycznym zajmują się  nauki społeczne  (przede wszystkim politologia socjologia).

Legitymizacja http://wosnastoprocent.pl/slownik/legitymizacja/

Jest to proces, w którym określona osoba bądź grupa osób uzyskuje uprawnienie do sprawowania władzy, czyli de facto do pełnienia określonej funkcji. Legitymizacja jest zatem uznawaną za zgodną z prawem realizacją szczegółowo opisanej prawnie procedury, która wynosi konkretne osoby do funkcji urzędnika państwowego. Jeśli zostaną spełnione określone warunki i zaistnieją określone okoliczności, uznaje się, iż dana osoba (w organie kolegialnym grupa osób) może pełnić w państwie funkcje sprawowania władzy. Pojęcie to rzecz jasna dotyczy zarówno szczebla centralnego jak i samorządowego (lokalnego).

Najsłynniejszą klasyfikację typów legitymizacji stworzył niemiecki badacz problematyki pogranicza polityki, społeczeństwa i kultury – Max Weber. Rozróżnił on legitymizację tradycyjną (związaną z przekazywaniem władzy w drodze dziedziczenia), charyzmatyczną (wynikającą z posiadania przez określoną osobę zespołu cech, które wynoszą ją w oczach społeczeństwa do roli przywódcy) oraz legalną (wynikającą z procedur prawa). Wydaje się, iż klasyfikacja Webera nie obejmuje legitymizacji dokonanych za pomocą siły. Przykładem może być dojście w 1926 roku do władzy w Polsce obozu sanacyjnego, który dokonał tego na skutek przewrotu zbrojnego. W świetle obowiązujących przepisów prawa taka forma nie była dopuszczalna, a powstałe w jego efekcie rozwiązania legitymizacyjne akceptowały go post factum. Rzecz jasna można uznać, iż mające wtedy miejsce wydarzenia były przykładem legitymizacji charyzmatycznej, gdyż bazowały na autorytecie jednej osoby – Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jednak uwidacznia się w nich pewna luka teorii Webera.

Odnosząc się do definicji pojęcia legitymizacji warto wskazać na dwa typy legitymizacji występujące obecnie w Polsce. Po pierwsze jest to legitymizacja pochodząca bezpośrednio od Suwerena (Narodu), która dotyczy trzech podmiotów: Prezydenta RP, Sejmu oraz Senatu. Wszystkie trzy instytucje i ich członkowie legitymizowani są w sposób bezpośredni w trakcie powszechnych wyborów. Drugim typem legitymizacji jest ta opośrednim  charakterze, wedle której swoją funkcję sprawują m.in. Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes NIK czy Prezes Trybunału Konstytucyjnego.

 

Formy legitymizacji władzy https://socjologia987.wordpress.com/2011/12/28/formy-legitymizacji-wladzy/

Generalnie można mówić o dwóch wymiarach legitymizacji:

1). Legitymizacja normatywna - zasadzającą się na uznaniu, że dana grupa rządząca doszła do władzy i sprawuje ją zgodnie z zasadami i normami przyjętymi w konstytucji państwa i innych aktach prawnych, dotyczących zarówno sposobu dojścia do władzy jak i jej sprawowania (uprawomocnienie).

2). Legitymizacja społeczna - polegającą na przeświadczeniu, że sprawujący władzę i sposób jej sprawowania uchodzą w opinii spo­łecznej za uprawnione, należyte, godne akceptacji. Wynika z uznania ich funkcjonalnego charakteru dla społeczeństwa. (Zieliński, Gulczyński) W wymiarze syntetycznym legitymizacja to: uprawnienia rządzących do podejmowania wiążących decyzji, przy równoczesnej dobrowolnej aprobacie rządzonych. Legitymizacja wynika z akceptacji sposobu nabycia władzy oraz sposobu jej sprawowania. Jest wyrazem przyzwolenia społeczeństwa na wyznaczane przez władzę cele oraz środków ich urzeczywistniania.

W systemach demokratycznych, gdzie prowadzona jest polityka w warunkach pluralizmu legitymacja rządzących ma szczególne znaczenie dla stabilności i jest odnawiana w cyklicznych, uczciwych wyborach.

 • Obywatele dają także wyraz swej akceptacji przez dobrowolny udział w referendach, świętach państwowych, partycypowaniu w kosztach systemu, uczestniczeniu w organizacjach społeczno-politycznych, deklarowaniu poparcia dla zasad i podmiotów polityki (opinia publiczna) itp.

 • Formami dezaprobaty (delegitymizacji) mogą być: manifestacje, strajki, zamieszki, obywatelskie nieposłuszeństwo, brak woli do ponoszenia kosztów systemu, a w skrajnych postaciach: rewolucje społeczno-polityczne itp.

Wymiary legitymizacji. Ze względu na charakter reakcji społeczeństwa na istniejącą relację władczą można mówić o trzech poziomach legitymowania.

1). Poziom reguł. Władza jest legitymizowana wtedy, gdy nabywa ją i sprawuje zgodnie z przyjętymi regułami (legalnymi lub tradycyjnymi).

 • W społeczeństwie tradycyjnym to przestrzeganie zwyczajów i konwenansów regulujących zasady sukcesji oraz sposób sprawowania władzy.

 • W państwach demokratycznych władza posiadająca legitymację na poziomie reguł, gdy potwierdza swój mandat w ramach procesu wyborczego oraz sprawuje zgodnie z istniejącymi przepisami prawnymi.

 • Sytuacja przeciwna to nielegalność – nabycie (lub sprawowanie) z pogwałceniem reguł (zamach stanu, rewolucja).

2). Poziom przekonań. Reguły nabycia i sprawowania władzy znajdują usprawiedliwienie w przekonaniach, zarówno posiadających władzę jak i podporządkowanych.

 • Zgodność z prawem nie jest, zatem wystarczająca do legitymizacji.

 • Reguły władzy winny znajdować oparcie w przekonaniach stron związanych stosunkiem władczym.

 • Przeciwieństwo to stan deficytu akceptacji reguł.

3). Poziom zachowań. Istnieją przejawy akceptacji określonych stosunków władzy ze strony podporządkowanych.

 • Trzeci wymiar legitymizacji zakłada czynne przyzwolenie ze strony podporządkowanych na zależności władcze - przyzwolenie wyrażające się w konkretnych zachowaniach (wybory, referenda, uroczystości państwowe itp.)

Władza w pełni legitymizowana uzyskuje aprobatę we wszystkich wymiarach (Beetham)

Poziomy legitymizacji. Proces legitymizowania władzy może zachodzić na różnych poziomach systemu politycznego:

 • Erozja legitymizacji. Zachowania polegające na zaprzestaniu współpracy, biernym oporze, aż po jawne nieposłuszeństwo, zbrojną opozycje.

 • Erozja tym większa im większy zasięg – delegitymizacja.

Legitymizacja władzy. D. Beetham.

 1. Kiedy władza jest legitymizowana?

 • kiedy jest zgodna z ustalonymi regułami. Sposób objęcia władzy.

 • reguły te znajdują usprawiedliwienie w przekonaniach, zarówno sprawujących władzę jak i podporządkowanych.

 • istnieją przejawy akceptacji określonych stosunków władzy ze strony podporządkowanych.

 1. Trzy poziomy legitymizacji: reguł, przekonań, zachowań.

 • Poziom reguł- istota. Władza jest legitymizowana wtedy, gdy nabywa się je i sprawuje zgodnie przyjętymi regułami. Sytuacja przeciwna- nielegalność. Nabycie z pogwałceniem reguł.

 • Poziom przekonań. Zgodność z prawem nie jest wystarczająca do legitymizacji. Reguły władzy winny znajdować oparcie w przekonaniach stron związanych stosunkiem władczym. Przeciwieństwo- deficyt akceptacji reguł.

 • trzeci wymiar legitymizacji zakłada czynne przyzwolenie ze strony podporządkowanych na zależności władcze przyzwolenie wyrażające się w konkretnych zachowaniach.

 1. Erozja legitymizacji. Zachowania polegające na zaprzestaniu współpracy, biernym oporze, aż po jawne nieposłuszeństwo, zbrojną opozycje. Erozja tym większa im większy zasięg – delegitymizacja.

 2. Rola reguł konstytucyjnych w legitymizacji.

Reguły konstytucyjne są odbiciem lub powinny być przekonań obywateli na temat reguł władzy. Stąd też ważne jest poparcie społeczeństwa dla zasad konstytucyjnych.

 1. Idea suwerenności ludu a legitymizacja porządku konstytucyjnego.

 • porządek musi zawierać procedury powszechnej reprezentacji politycznej

 • konstytucje wymagają dla swej legitymizacji powszechnej akceptacji wyrażonej przez: Zgromadzenie Narodowe, plebiscyt, masową mobilizację typu rewolucyjnego.

 1. Interes ogólny a legitymizacja. Aby zyskać akceptację każdy system sprawowania władzy musi zaspokajać podstawowe interesy grup dominujących i podporządkowanych.

 2. poparcie, jako forma legitymizacji władzy.

Legitymizacja poprzez wyrażanie przyzwolenia jest zawsze potrzebna systemowi, bez względu na procedury, na których oparta jest władza.

Dwa rodzaje poparcia:

 • w ramach procesu wyborczego,

 • poparcie typu masowego.

Cechy procesu wyborczego: cykliczność, wolność, powszechność itp. Zadania: wybór pośredni lub bezpośredni rządu ja również wyraz poparcia dla rządu. Samo uczestnictwo jest wyrazem akceptacji reguł kreacji władz.

Poparcie mobilizacyjne wyrażane jest przez długotrwałą masową aktywność obywateli i współpracę z rządem, jest ukierunkowane na realizację celów wyznaczanych przez centrum, nie uczestniczy w procesie ich klasyfikacji.

Autor: Krystyna Trzcińska

 

KOMENTARZE

 • @
  .... a ja znowu zapytam się o to samo na co nigdy nie dostałem odpowiedzi. Proszę o konkretna odpowiedz (liczba)
  Według aktualnego ustanowionego polskiego prawa przy jak małej wyborczej frekwencji Rzad nie dostaje prawa na pełnienie legalnej funkcji
  w Polsce????
  Proszę nie bajdurzyć i filozofować lecz tylko konkretny numer.
  Czy jest to mniej niż 30% lub 15% a może pięć sztuk chłopa?????
 • Proszę wybaczyć, ale to są manowce polityki
  Demokracja przedstawicielska miała w Polsce dobry wzorzec: artykuły henrykowskie plus pacta conventa. http://nikander.neon24.pl/post/120283,kontrakt-wyborczy-echo-sejmow-konwokacyjnych.
  Najpierw to "bydło hodowane dla celów wyborczych" powinno wiedzieć czego chce. My bojkotujemy wybory aktywnie: http://www.galicea.org/aktualnosci/debata
 • @Max von Stirlitz 09:49:23
  Ja zadalem konkretne pytanie. Powtorze jeszcze raz:

  "Według aktualnego ustanowionego polskiego prawa przy jak małej wyborczej frekwencji Rzad nie dostaje prawa na pełnienie legalnej funkcji
  w Polsce????
  Proszę nie bajdurzyć i filozofować lecz tylko konkretny numer.
  Czy jest to mniej niż 30% lub 15% a może pięć sztuk chłopa?????"

  Jak widze i @Max von Stirlitz tego nie wie i filozofuje.
 • WPS
  Bojkot wyborów, tzn. odmowa uczestniczenia w narzuconej wyborcom, bez ich zgody, procedurze wyborczej oraz reakcja na dyskryminacyjne warunki finansowo-medialne dla przeciwników panującej władzy okupacyjnej, bezpodstawnie zwanej władzą państwową.

  Bojkot wyborów, to nie akt bierności i obojętności, ale świadomy akt wyborczy, racjonalnie i pragmatycznie zachowujących się obywateli. Jest on narzędziem delegitymizacji władzy oraz narzędziem kształtowania poczucia wspólnoty narodowej konsekwentnie dążącej do ustanowienia władzy dla narodu i przez naród.

  PZ

  https://www.youtube.com/watch?v=I5vYBFneQnE
 • @Stara Baba 09:59:00
  Tyś tylko stara baba, czy do tego bez rozumu?! :))

  Wyobraź sobie, że w Polsce można sprawować rządy nawet przy zerowej frekwencji wyborczej i nawet bez jakiejkolwiek legitymizacji władzy.

  Patrz Hans Frank i Generalna Gubernia.
 • @Max von Stirlitz 10:13:52
  "Ale i tak tego nie zrozumiesz".
  Hahahaahaaaa... dziecko..... "nie ucz ojca dzieci robić".

  Na boku podpowiem iż nie ma takiego numeru i glosowanie zawsze będzie przepchnięte. Co więcej, każde bojkotowanie jest dziecinną zabawą pomagającą starej władzy przejmować rządy.
  Jeszcze więcej, "REWOLUCJA NARODOWA, poprzedzona bojkotem wyborów" jest niczym innym jak pacyfikacją Narodu. Nie użyje słów ze jest to działanie pre medytacyjne gdyż najzwyczajniej może być tylko działaniem głupim.

  Zgadzam się ze stwierdzeniem @Nikander i także to wiele razy powtarzam. Najpierw Polacy muszą wiedzieć czego sami chcą a to jest podstawa działania. Bojkot dla samego faktu i złudy obalenia rządu jest podpuchą lub dziecinadą!
 • @stanislav 10:27:59
  No i widzisz człowieku poczciwy? Odpowiedziałeś mi dokładnie na moje pytanie. Tak wiec jeżeli wiesz że "oni" mają gdzieś twój bezcelowy i nieskuteczny bojkot gdyż według prawa nie ma takiej granicy frekwencji
  to dla czego do tego namawiasz zamiast obierać inne, skuteczne metody działania?
  Właśnie to należy ludziom uświadamiać.
 • @Max von Stirlitz 10:50:17
  *5 :)))))))) dobre.
  Na marginesie. Niedawno temu wysłałem do władz w USA list z opinia
  na temat wdrażanego idiotycznego prawa poboru kobiet do służby na pierwsza linie frontu. Mniej więcej brzmiało to tak iż po jego wdrożeniu każdy żołnierz, swój czy obcy będzie miał moralne prawo strzelenia w łeb kobiecie trzymającej w rekach niemowlę!
 • @Stara Baba 10:46:48
  Babo bez rozumu,

  jednak ta frekwencja powoduje u ciebie jakieś seksualne podniecenie, bo niby jej nie dostrzegasz, a garniesz się do niej jak szczerbaty do sucharów, albo Obama do nieco zmarszczonego zadu Miss Clinton.

  Ale jeśli coś ci się seksualnie kojarzy do zwróć się do Maxa, ten to w fekaliach specjalista i wszystko mu się kojarzy z muchami i sromem, nawet muchomor sromotnikowy. Ot efekty żarcia w McDonald's, nie jednemu już z mózgu zrobiły gąbkę. a z fiuta wspomnienie.
 • @stanislav 13:08:03
  No i wszyscy mogą zobaczyć i ocenić kto rodakom w głowach mąci.
  "Kulturalni" reprezentanci następnej zmiany! Ty człowieku zwykły cham jesteś. Nigdy w moich wszystkich wpisach nie zachęcałem do pustego glosowania lecz odwrotnie, do działania.
  Niedawno napisałem wpis jednak nie wszyscy te słowa rozumieją lub im nie na rękę:
  "Jeżeli chodzi o moje polityczne rozeznanie, w dzisiejszych realiach gdy nawołuje się do demokratycznego organizowania, stworzenia planów polityczno-społecznych odbudowy Polski oraz dzięki w ten sposób nowo powstałym siłom do prawnego i demokratycznego przejęcia władzy, faktycznie nawołuje się do nieuniknionej w takim wypadku krwawej rewolucji"

  A wy do czego nawołujecie? Do demokratycznego organizowania, stworzenia planów polityczno-społecznych odbudowy Polski oraz dzięki w ten sposób nowo powstałym siłom do prawnego i demokratycznego przejęcia władzy czy.... tylko do bezużytecznego bojkotu?


  PS: co tobie człowieku z tym seksem? Za mało w domu, to idź i ulżyj sobie na płocie bo ci sperma w głowie spustoszenie czyni!
 • @Max von Stirlitz 22:57:35
  System wyborczy został dawno ustawiony .Polak to to stan umysłu , albo jego braku .Tu trafione 100/100 .Ave.
 • Wybory zdrajców
  .
  "„Samo uczestnictwo w wyborach, jest wyrazem akceptacji reguł kreacji władz”. "

  "Z punktu widzenia okupanta udział w wyborach jest potwierdzeniem legalności dla panującego reżymu "

  > http://marucha.wordpress.com/2014/05/09/agonia-wyborczej-bedzie-dlugotrwala/#comment-361496

  "Z punktu widzenia polityków, najważniejszym prawem, jaki uzyskują w wolnych i demokratycznych wyborach, jest uprawnienie do zaciągania długu pod zastaw swoich i innych wyborców. "

  Rysunek ze stryczkami, jakim zaopatrzono ten tekst znakomicie symbolizuje sytuację, bowiem istotnie albo my powiesimy zdrajców, albo oni zrobią to z nami.
 • @Lord of Admiralty 00:33:58
  // Niestety nie jest az tak rozgarniety:))))) //

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=tvlB8-xE1eU
 • @Lord of Admiralty 01:13:55
  BINGO -))))))))))))))))))))))))))

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vIn1hfz0CwI
 • @Lord of Admiralty 01:21:09
  https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=A34bNoP2BQM

  na dobranoc
 • @Stara Baba 03:28:59 stara i głupia
  stara głupia babo Kombinujesz jak koń pod górę Wiesz dobrze że nie ma takiego zapisu w kodeksie wyborczym to czemu smącisz Ale też wiesz że skoro jest demokracja to większośc znaczy 50% plus jeden jesteś frajerem czy idiotą??Stefan Dembowski Komitet Bojkotu Wyborów 513-326-440 Ps ale ty i tak nie zadzwonisz bo srasz w gacie
 • @nikander 07:36:37
  Panie Nikander pan aktywnie nagania barany polskie do żydowskich urn wyborczych Przestań pan pierdolić Nie ma czegoś takiego jak kontrakt wyborczy Pan kłamie jak bura suka
 • @Stara Baba 09:59:00
  ale ty jesteś namolny A może się nachlałeś albo nawąchałeś??Stefan Dembowski Komitet Bojkotu Wyborów 513-326-440
 • @Stara Baba 10:46:48
  babo wkurwiasz ludzi gdyby ONI (żydki) mogli się sami wybrać to by nie wydawali dużej kasy na naganianie polskich baranów do żydowskich urn wyborczych ja wiem ciebie to nie przekona bo ty masz za zadanie naganiać barany do urn Jesteś jednym z nich czy pożytecznym IDIOTA??Ps na czele Ruchu Kontroli Wyborów stoi wstrętny żyd Targalski
 • @nikander 07:36:37
  Bojkot wyborów oznacza większe szanse dla partii wojny czyli dla PO i PIS.
  Oni sami się wybiorą przy pomocy "Polaków " z zagranicy a to jest np pół Izraela i część Banderowskiej Ukrainy.
  Im Polacy z Polski tylko przeszkadzają.. stąd apele by nie szli do wyborów.

  Gdy Polacy z Polski pójdą do wyborów to będzie trzeba te wybory sfałszować i będzie smród.
  A gdy Polacy z Polski do wyborów nie pójdą to mafia sama się wybierze głosami swoich członków , agentów i "Polaków" z "zagranicy".

  Stąd te apele o to by Polacy z Polski nie szli do wyborów,
  Neon 24 został bardzo mocno zinfiltrowany przez mafię chazarską.
  Widać to po wpisach, po artykułach itp.

  Polacy z Polski powinni masowo iść do wyborów i głosować na kandydatów otwarcie przeciwnych wojnie. To najprostszy klucz wyborczy.
 • @Oscar 09:20:26
  Sam bojkot wyborów, jest tylko pierwszym etapem, zmierzającym do wypędzenia żydów z POLSKI.
  Kolejnym etapem, jest całkowita rewolucja narodowa, rozlewająca się na terytorium całego kraju - POLSKI.
  Rzekomo, POLACY już 6 kolejnych razy zdelegitymizowali masońsko/żydowską "władzę" na terytorium POLSKI, ale nie zakończyli dzieła, przejęciem "władzy", w drodze POLSKIEJ REWOLUCJI NARODOWEJ i nie wypędzili żydów z POLSKI.
  Co znaczy, że dla POLAKÓW (rasowych), sam bojkot wyborów to za mało (delegitymizacja "władzy" masońsko/żydowskiej), potrzebny jest kolejny etap - czyli pokojowe, bezkrwawe przejęcie władzy od żydów, na rzecz rasowych POLAKÓW zakończone - wypędzeniem żydków z POLSKI, co może nastąpić tylko w drodze - POLSKIEJ REWOLUCJI NARODOWEJ.
 • @Krystyna Trzcińska 11:08:34
  Pani Krystyno proszę o kontakt Stefan Dembowski Obywatelski Ruch Bezpartyjny Akcja Narodu ' 'ORBAN " tel 513-326-440 Jesteśmy w posiadaniu apelu pani Anny Walentynowicz o bojkot wyborów
 • @Oscar 09:20:26
  Oscar nie masz pojęcia co piszesz To ONI ci to wmówili Jak by mogli się wybrać sami to by teraz nie tworzyli ruchu kontroli wyborów Na czele tego ruchu stoi wstrętny żyd Targalski Sprawdź to i nie powtarzaj bzdur za żydami Żydowskie partie mafie razem z urzędnikami mogą mieć tylko 20% w wyborach a to już nie jest demokracja i tego się żydostwo obawia
 • Szanowna pani Krystyno..dzieki stokrotne za ten text
  ...madrzy wiedza o czym pani pisze, a ...butze ....sa butzami i nimi zostana:-)))
  Kazdy kto bierze udzial w tej farsie staje sie wspolwinnym i wspolodpowiedzialnym za to co ta- banda robi i zrobi...Za krzywdy i zbrodnie popelnione wobec Narodu Polskiego przy wspoludziale durnych butzow i glupich ...
  Wladze mozna sprawowac bez zadnego glosujacego....ale tu wlasnie jest ta ogromna roznica...uzurpator pozostaje bez maski. Brak mu wspolnikow. Narod nei daje zadnego przyzwolenia i nie bierze odpowiedzialnosci przez uczestnictwo.
 • @Krystyna Trzcińska 11:08:34
  Pani @Krystyna Trzcińska, sam bojkot wyborów absolutnie nie uruchomi abstrakcyjnej w tym wypadku "POLSKIEJ REWOLUCJI NARODOWEJ" a wręcz przeciwnie, pomoże w przedłużeniu monopolu
  na władze.
  To są mrzonki lub specjalna prowokacja na rzecz establishmentu.
  Co więcej, jeżeli już nawet wywoła oddolne działanie, według prawa będzie to działanie nielegalne gdyż wybiegające poza dopuszczalne prawne środki "demokracji światowej". Znaczy to iż władza będzie według świata całkowicie usprawiedliwiona w pacyfikacji takiej "rewolucji". Po wprowadzeniu ostatnich poprawek w polskim prawie, na "polskie rodeo łapania patriotów" przyjadą także wojska niemieckie i inne a nawet i może rosyjskie. Musi mi Pani przyznać racje jeżeli powiem iż polityczna sytuacja w Polsce służy zarówno Zachodowi, USA, Izraelowi jak i Niemcom. Tak wiec wybryki w Polsce są nie na rękę wszystkim wielkim graczom.
  Każde nawoływania do bojkotu lub do niepopartej prawem lub wyrażonej ludzką krzywdą rewolucji jest niczym innym jak podpuszczaniem narodu i pchaniem na rzeź a w końcowym efekcie
  do zagłady już i tak znikomej siły patriotycznej w Polsce.
  Nie tedy droga Pani @Krystyna Trzcińska. Oprócz bicia żydów, swoim działaniem Pani nie ma nic do zaoferowania Polsce. Działania przejęcia władzy, co na dzień dzisiejszy jest rzeczą kluczową, musi odbyć się poprzez środki tylko i wyłącznie demokratyczne. Inaczej dupa zbita.
  Pisałem o nich we wcześniejszych wpisach oraz co one spowodują.
  Tylko ze światowe i polskie prawo oraz cala opinia publiczna będzie
  wtedy po naszej stronie. Wtedy to nawet wymachiwać szabelka będzie raźniej.
 • @Max von Stirlitz 16:45:04
  pink panther ???????????

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=lHSl-yz5FqA
 • @Laznik 23:34:53
  .
  Samo uczestnictwo w wyborach z „systemem niedemokratycznym” jest głosowaniem we mgle na bocznicy ślepego toru, lub w ślepej ulicy, gdzie się skończyła droga.
  Taka sytuacja nie przedłuży, toru ani drogi żadnym głosowaniem w bagnie.

  Demokratyczne Wolne Wybory będą ważne tylko liczone w odpowiednim systemie i po przekroczeniu, jednym głosem demokraty progu wyborczego 50% frekwencji wyborczej.
  Dlatego fałszywa liczba 100 senatorów i 640 posłów nie może być brana z sufitu, czy liczona z podziału „ Na widzi mi się” polskiego terytorium:)
 • @Max von Stirlitz 18:55:54
  Witam!
  Na zdrowie! Bo nie czas żałować róż, gdy płoną kolce:)
 • @Max von Stirlitz 12:03:12
  Dzięki za tego linka. https://www.youtube.com/watch?v=AteCdXvZOZc Serio.
 • @Stara Baba 03:28:59
  Mniej niż jeden chłopa!!!
 • WEZWANIE DO OBRONY KONIECZNEJ W STANIE NAJWYŻSZEGO ZAGROŻENIA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ !
  WEZWANIE DO OBRONY KONIECZNEJ W STANIE NAJWYŻSZEGO ZAGROŻENIA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ !
  Łowicz, 14.04.2015r.

  Maria Bejda, Teresa Wojda Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie” Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze https://wojdabejda.wordpress.com/2015/04/02/polski-obywatelski-ruch-oporu-wzywa-do-realizacji-dekretu-o-wypowiedzeniu-posluszenstwa-okupacyjnym-organom-w-polsce/

  Drodzy Rodacy !

  Jako przedstawicielki Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, broniące Narodu Polskiego w Polsce i na forum międzynarodowym a jednocześnie każda z osobna jako Suweren, spełniamy moralny obowiązek wystąpienia z niniejszym apelem do rodowitych Polaków, boleśnie doświadczających w warunkach pozornego pokoju skutków agresji na Polskę, zawojowania jej terytorium i podstępnego ludobójstwa na Narodzie Polskim.

  W stanie najwyższego zagrożenia Rzeczypospolitej Polskiej zwracamy się z apelem o pilne rozpowszechnianie Dekretu przywódcy Narodu Polskiego Tadeusza Cichockiego z 02.04.2015r. o wypowiedzeniu posłuszeństwa żydowskiemu okupantowi w Polsce.

  W okolicznościach mnożenia się różnych złudnych i podstępnych inicjatyw fałszywych obrońców Narodu Polskiego wzywamy rodowitych Polaków do powszechnego zjednania się i zastosowania się do Proklamacji T.Cichockiego z 02.11.2014r. o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez Suwerena-Naród Polski oraz Dekretu z 02.04.2015r. o wypowiedzeniu posłuszeństwa żydowskiemu okupantowi w Polsce.

  Tylko w interesie okupanta żydowskiego jest wyprowadzenie bezbronnego Narodu Polskiego na ulice i daremny rozlew polskiej krwi ! Potępiamy z całą mocą wszelkie próby wyprowadzania i wychodzenia w bezpośredni kontakt z okupantem, uzbrojonym we wszelkie techniki zniewalania i niszczenia Narodu Polskiego !

  Wzywamy do bojkotu wyborów w dniach 10 i 24 maja 2015r.

  Wzywamy do wypowiedzenia posłuszeństwa żydowskiemu okupantowi w Polsce z dniem 1 czerwca 2015r. oraz do działania w obronie koniecznej w zakonspirowanych oddziałach, według wskazań przywódcy Narodu Polskiego Tadeusza Cichockiego. W stanie najwyższego zagrożenia Naszej Ojczyzny szczególnie apelujemy do Matek -Polek o zmobilizowanie mężów, synów, córek do działania w zakonspirowanych Oddziałach Obrony Koniecznej Narodu Polskiego oraz Trybunałach Ludowych zgodnie ze wskazaniami Dekretu Tadeusza Cichockiego z 02.04.2015r. : “Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa. Dekret zwierzchnika władzy Rzeczypospolitej Polskiej”,

  http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf

  Maria Bejda, Teresa Wojda Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie” Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU
 • @LOWPORO 15:11:34
  Krystyna Trzcinska http://trzcinska.neon24.pl/.../121265,dlaczego-rewolucja...

  Dlaczego REWOLUCJA NARODOWA, poprzedzona bojkotem wyborów? -...
  TRZCINSKA.NEON24.PL|OD: WWW.NEON24.PL
  11 min · Lubię to! · 1 · Usuń podgląd

  Anna Lowporo Pani Krystyno, Nie rewolucja pod przewodnictwem agentów Dembowskiego i Dabrowskiego z demokracji USA !!!!...................BOJKOTNIE TYLKO WYBORÓW, WYPOWIEDZENIE POSŁUSZEŃSTWA ZYDOWSKIEMU OKUPANTOWI I OBRONA KONIECZNA ALE TYLKO WEDLUG WSKAZAŃ PRZYWÓDCY NARODU POLSKIEGO TADEUSZA CICHOCKIEGO A NIE ZYDOWSKICH AGENTÓW Z ZYDOWSKIEJ DEMOKRACJI USA !!!!..
  9 min · Lubię to! · 1

  Anna Lowporo Pani Krystyno, nie do przyjęcia przez Naród Polski jest to co Pani proponuje,czyli rewolucję według wskazówek agentów Dembowskiego i Dabrowskiego z Demokracji USA !!! To jest niebezpieczne dla rodowitych Polaków NIE WOLNO TAK SOBIE DRWIC Z CIĘMIEŻONEGO NARODU POLSKIEGO PODTYKAJĄC TAKĄ REWOLUCJE POD ŻYDOWSKIE DYKTANDO,,, DEMBOWSKIEGO I DĄBROWSKIEGO !!!!
  2 min · Lubię to!

  Anna Lowporo dowody na szkodzenie Polsce w ogłoszeniach i komentarzach pod forum w obronie Narodu Polskiego :http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe... i w neo24w komentarzach: riama

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

ULUBIENI AUTORZY