Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
168 postów 3534 komentarze

Rozliczmy specsłużby i wymiar sprawiedliwości

Krystyna Trzcińska - projektant/programista komputerów

Chrześcijanin ma być pacyfistą? #2

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

A co na to Chrystus? - Łgarstwa faryzeuszy.

 

Nowy Testament nie jest ksiegą religijna, jest natomiast alegorią, ponieważ Chrystus nauczał, że nie wolno podążać za żadnymi obrządkami, rytuałami religijnymi posługując się przypowieściami!

 

 

Księga: Ewangelia Mateusza

 

5:38

Słyszeliście, że powiedziano:Oko za oko i ząb za ząb.

5:39

Lecz ja wam mówię:Nie sprzeciwiajcie się złemu,ale jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.

5:40

Temu, kto chce się z tobą procesować i wziąć twoją szatę, zostaw i płaszcz.

5:41

A jeśli ktoś cię przymusza, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie.

5:42

Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się.

5:43

Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a swego nieprzyjaciela będziesz nienawidził.

5:44

Lecz ja wam mówię:Miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was;

5:45

Abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On bowiem sprawia, że jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i deszcz zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

5:46

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, jakąż macie nagrodę? Czyż i celnicy tego nie czynią?

5:47

A jeśli tylko waszych braci pozdrawiacie, cóż szczególnego czynicie? Czyż i celnicy tak nie czynią?

5:48

Bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w niebie.

6:12

I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili.

6:14

Bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy wasz Ojciec niebieski.

6:15

Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam waszych przewinień.

 

 

Wszyscy wyznawcy najprzeróżniejszych religijni, w tym tak zwanej chrześcijańskiej to są Czci-Ciele Słońca, Księżyca, światła (iluminatów) – są SATANISTAMI!

 

 

 

 

5:4

Błogosławieni, którzy się smucą, ponieważ oni będą pocieszeni.

5:5

Błogosławieni cisi, ponieważ oni odziedziczą ziemię.

5:6

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni.

5:7

Błogosławieni miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia.

5:8

Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni zobaczą Boga.

5:9

Błogosławieni czyniący pokój, ponieważ oni będą nazwani synami Bożymi.

5:10

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie.

5:11

Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złorzeczyć, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe, przeciwko wam.

5:12

Radujcie się i weselcie, ponieważ obfita jest wasza nagroda w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

5:13

Wy jesteście solą ziemi; lecz jeśli sól zwietrzeje, czym ją posolą? Na nic się już nie przyda, tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.

5:14

Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze.

5:15

Nie zapala się świecy i nie stawia jej pod naczyniem, ale na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu.

5:16

Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie.

5:17

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.

5:19

Kto by więc złamał jedno z tych najmniejszych przykazań i uczyłby tak ludzi, będzie nazwany najmniejszym w królestwie niebieskim. A kto by je wypełniał i uczył, ten będzie nazwany wielkim w królestwie niebieskim.

5:20

Mówię wam bowiem: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż uczonych w Piśmie i faryzeuszy, żadnym sposobem nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

5:21

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, podlega sądowi.

5:22

Lecz ja wam mówię: Każdy, kto się gniewa na swego brata bez przyczyny, podlega sądowi, a kto powie swemu bratu: Raka, podlega Radzie, a kto powie: Głupcze, podlega karze ognia piekielnego.

5:23

Jeśli więc przyniesiesz swój dar na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie;

5:24

Zostaw swój dar tam przed ołtarzem, idź i najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i ofiaruj swój dar.

5:25

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, aby przeciwnik nie wydał cię sędziemu, a sędzia strażnikowi, i aby nie wtrącono cię do więzienia.

5:26

Zaprawdę powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza.

5:29

Jeśli więc twoje prawe oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego.

5:30

A jeśli twoja prawa ręka jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego.

5:33

Słyszeliście też, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu swych przysiąg.

5:34

Lecz ja wam mówię: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, gdyż jest tronem Boga;

5:35

Ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem jego stóp, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla.

5:36

Ani na swoją głowę nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz jednego włosa uczynić białym albo czarnym.

5:37

Ale wasza mowa niech będzie: Tak – tak, nie – nie. A co jest ponadto, pochodzi od złego.

6:1

Pilnujcie się, abyście waszej jałmużny nie dawali przed ludźmi po to, aby was widzieli, inaczej nie będziecie mieli nagrody u waszego Ojca, który jest w niebie.

6:2

Dlatego, gdy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to robią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają swoją nagrodę.

6:3

Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa;

6:4

Aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie.

6:5

A gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Oni bowiem chętnie modlą się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby ludzie ich widzieli. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają swoją nagrodę.

6:6

Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju, zamknij drzwi i módl się do twego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie.

6:7

A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; oni bowiem sądzą, że ze względu na swoją wielomówność będą wysłuchani.

6:8

Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim go poprosicie.

6:9

Wy więc tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone twoje imię.

6:10

Niech przyjdzie twoje królestwo, niech się dzieje twoja wola na ziemi, tak jak w niebie.

6:16

A gdy pościcie, nie miejcie twarzy smutnej jak obłudnicy; szpecą bowiem swoje twarze, aby ludzie widzieli, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają swoją nagrodę.

6:17

Ale ty, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz;

6:18

Aby nie ludzie widzieli, że pościsz, lecz twój Ojciec, który jest w ukryciu; a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie.

6:19

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną;

6:20

Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną.

6:21

Gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce.

6:22

Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest szczere, całe twoje ciało będzie pełne światła.

6:23

Jeśli zaś twoje oko jest złe, całe twoje ciało będzie pełne ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie?

6:24

Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.

6:25

Dlatego mówię wam: Nie troszczcie się o wasze życie, co będziecie jeść albo co będziecie pić, ani o wasze ciało, w co będziecie się ubierać. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie?

6:26

Spójrzcie na ptaki nieba, że nie sieją ani nie żną, ani nie zbierają do spichlerzy, a jednak wasz Ojciec niebieski żywi je. Czy wy nie jesteście o wiele cenniejsi niż one?

6:27

I któż z was, martwiąc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć?

6:28

A o ubranie dlaczego się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną; nie pracują ani nie przędą.

6:29

A mówię wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak ubrany, jak jedna z nich.

6:30

Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostanie wrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary?

6:31

Nie troszczcie się więc, mówiąc: Cóż będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: W co się ubierzemy?

6:32

Bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie.

6:33

Ale szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane.

6:34

Dlatego nie troszczcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy sam się zatroszczy o swoje potrzeby. Dosyć ma dzień swego utrapienia.

 

 

Łgarstwa faryzeuszy- łgarzy... Yarpen Zirgin (cenzor), MacGregor, ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bogumił Boguchwał

KOMENTARZE

 • Chrześcijański JeZus to egipski Zeus z nad Suez(u).
  .


  tSARS Kaczor w KORONIE WiR-USA.

  Penta Gram = 5 G


  https://m.neon24.pl/46eb99225e09622f471838c8f360fb96,14,0.png
  https://m.neon24.pl/b81d0d6e2f4b538e91c6a5d4cdbd679c,14,0.png


  Bogumił Boguchwał
 • Pan-demia = bóg Pan Demon z mieczem i Lust-ro, seXualne pożadanie = zazdrość i zemsta (to religia kapłanów chrześcijańskich).
  .  http://vignette3.wikia.nocookie.net/gamelore/images/6/68/Satyr_token.jpg
  https://www.artmajeur.com/medias/standard/j/a/jackkrop/artwork/9706777_nju5r-h7yxo.jpg  Bogumił Boguchwał
 • @Autorka
  Dobry tekst poparty "chrześcijańskim piśmiennictwem". Chrześcijaństwo to religia niewolników.
  "Bo o to wszystko poganie zabiegają. "- nic dodać nic ująć, esencja chrześcijaństwa. Normalny człowiek troszczący się o rodzinę którą stworzył to debil.
 • @kowalskijan584 13:38:22
  I ci niewolnicy podbili świat. Czyli jak mierny poziom muszą prezentować wrogowie tych niewolnikow
 • @Wican, czy to ty podbiłeś świat?
  .


  Bogumił Boguchwał
 • @Wican, ROMSKA/Watykańska ReLigia cheścijańska jest ReLigią DLA NIEWOLNIKÓW wymyśloną przez ELiTy BABILOŃSKO/ROMSKIE, które
  wydały na śmierć Chrystusa przez ukrzyżowanie i zakatowały go w Grecji w mieście Yoros nad Bosforem niedaleko stolicy wschodniego cesarstwa ROMSKIEGO Βυζάντιον = katolicki ConstanynoPOL = islamski Istambul (Is-tam-bul = Isus-tam-był?).


  Bogumił Boguchwał
 • @Krystyna Trzcińska 07:50:26
  Ok. Widziałem różne piramidalne bzdury, ale ta bije wszelkie rekordy.
 • @Yarpen Zirgin "piramidalne" - Masz na myśli EGIPT-skie, (KAN-AN / VATi-KAN) bzdury?
  .

  A może masz na myśli EGIPSKI FALLUS OZYRYSA na VATykańskim placu św Piotra


  Historia na ciekawo

  W dobie Konstatyna I Wielkiego triumfujące chrześcijaństwo wyszło z podziemia i powstały pierwsze świątynie.

  Nie ulega wątpliwości, że chrześcijańscy budowniczowie nawiązywali do architektury okresu poprzedniego i wykorzystywali rozmaite stosowane w niej elementy do swoich celów np. BAŁWANY (IDOLE) - CELEB-RYTy.  Celeb to imię CANAAN-ejskiego psa (bohatera / cywila), który szpiegował dla żydów.

  http://historianaciekawo.blogspot.com/2014/03/bazylika-sw-piotra.html


  https://histmag.org/grafika/articles5/bazylika-sw-piotra/obelisk_min_550x686.jpg  Bogumił Boguchwał

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

ULUBIENI AUTORZY