Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
168 postów 3534 komentarze

Rozliczmy specsłużby i wymiar sprawiedliwości

Krystyna Trzcińska - projektant/programista komputerów

Zakaz maseczek i szczepień zabitym służbowo i wybudzonym

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

§ 15. pkt. 2 ZARZĄDZENIE Nr 5 MSWiA z dnia 19 lutego 1999 r. niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zneutralizowanie lub maksymalne ograniczenie skutków zdarzeń grożących dekonspiracją wykonywanych zadań służbowych.

 

 

 

 

 Jako ex żona Andrzeja Trzcińskiego,

 • nie wyrażam zgody, na zakrywanie twarzy (noszenie maseczki), przez wybudzonego po 13 dniach ze śmierci - dr Andrzeja Trzcińskiego.

Nauczycielka z Wielkopolski zwyciężyła! Nie musi przychodzić do pracy z osłoną twarzy, bo "to tylko wytyczne" - Kontrrewolucja.net

Na skutek zbrodni popełnionej przez chazaro/masono/jezuitów - dr Andrzej Trzciński oficjalnie zabity rzekomo dnia 16.01.2019 r. - 13 dni nie oddychał. Komórki Jego ciała pozbawione były tlenu, czyli obumarłe.

Jeden z najlepszych fizyków jądrowych zmartwychwstał 13 dnia - Krystyna Trzcińska - NEon24.pl

Co znaczy, że obecnie wybudzony ze śmierci Andrzej Trzciński (67 lat), musi wręcz obowiązkowo stosować procedury dotleniania organizmu, a nie może być przez nikogo zobowiązany do zakrywania ust i nosa, w ramach chazaro/masono/jezuickiej hucpy, stosowanej wobec Sławian, w okupowanej przez nich Lechii, obecnie zwanej Polską.

W takiej sytuacji włączenie wybudzonego ze śmierci dr hab. Andrzeja Trzcińskiego, do wykonywania talmudycznego nakazu, sfabrykowanego pod jurysdykcją talmudyczną, w okupowanej przez chazaro/masono/jezuitów Polsce - zakrywania twarzy (nakaz noszenia maseczek), tylko po to, aby chazaria mogła policzyć swoich niewolników i nacieszyć oko swoją władzą, gdyż innego uzasadnienia takiej hucpy – brak, jest kolejnym wprost bestialstwem, dokonywanym na bezbronnej osobie, gdyż pozbawionej bezprawnie nawet Dowodu Osobistego, na co nigdy nie może być zgody, chociażby tylko mojej, syna Pawła i wnuka Grzesia!

Obowiązek Dowodu Osobistego, dla wybudzonych ze śmierci

Chazarska zabawa w maseczki, może obowiązywać tylko chazarów, a nigdy Sławian. Z tej przyczyny, że mamy innych protoplastów, czyli inne geny.

Sławianie mają doskonałe, bezbłędne DNA. Protoplasta Sławian jest nieśmiertelny, czyli że jest Bogiem.

Protoplasta chazarów, nigdy nie był bogiem, nie był więc istotą nieśmiertelną. Co znaczy, że chazarzy, nielegalnie przebywając na terytorium Lechii, obecnie zwanej Polską, jako istoty niższe genetycznie, nie mogą narzucać swojej woli, rasie najdoskonalszej we Wszechświecie, czyli – Sławianom, którzy jednocześnie są potomstwem Władcy Planety Ziemia, czyli potomstwem Thot’a z Egiptu. Które to swoje potomstwo z Egiptu, pod koniec Swojego I etapu życia na Ziemi - Thot przewiózł Wimanem, w różne miejsca Europy. Co znaczy, że całą Europę, Władca Planety Ziemia – Thot, przeznaczył dla Swojego Egipskiego potomstwa. Zatem nikt nie jest władny zmienić decyzji Władcy Planety Ziemia. Chazarzy muszą zdawać sobie sprawę, że walkę o planetę Ziemia, przyjdzie im prowadzić z samym oficjalnym, niekwestionowanym - Władcą Planety Ziemia, czyli z SamOn’em. Wskutek czego – przestaną istnieć!

W wyniku przestępstwa talmudycznego, sfabrykowania zadania służbowego przez adwokata Andrzeja Pacochę i przez jego nieformalną drużynę chazaro/masono/jezuicką, upoważniającego do służbowego zabicia dr Andrzeja Trzcińskiego na podstawie § 15. pkt. 2 Dz.Urz.MSWiA.99.2.14 2000.06.23 zm. Dz.Urz.MSWiA.2000.2.16 § 1 ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta oraz środków, którymi się posługuje przy wykonywaniu zadań służbowych. (Dz. Urz. MSWiA z dnia 7 kwietnia 1999 r.), czyli „niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zneutralizowanie lub maksymalne ograniczenie skutków zdarzeń grożących dekonspiracją wykonywanych zadań służbowych”.

§ 15. Przełożeni policjanta, któremu wydano dokumenty zobowiązani są do:
1) organizacji służby nie zagrażającej policjantowi wykonującemu zadania służbowe,
2) niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zneutralizowanie lub maksymalne ograniczenie skutków zdarzeń grożących dekonspiracją wykonywanych zadań służbowych.

Ta zabójcza podstawa prawna, to zacytowany wyżej § 15 pkt. 2)

"niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zneutralizowanie lub maksymalne ograniczenie skutków zdarzeń grożących dekonspiracją wykonywanych zadań służbowych."

To właśnie na tej podstawie, giną świadkowie w sprawach, kiedy grozi dekonspiracja wykonywanych zadań służbowych, zleconych na podstawie analizowanego powyżej zarządzenia, sfabrykowanego pod jurysdykcją talmudyczną, które to zarządzenie jak i wcześniejsze z 1996 r. jako nieistniejące (pozorne), to nie podlegają wykonaniu: Dz.Urz.MSW.96.9.59 ZARZĄDZENIE 0063/96 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych

Talmudyczne mordy w Polsce, w wykonaniu zadań służbowych - Krystyna Trzcińska - NEon24.pl

Chazaria, to nacja wadliwa genetycznie (rodzą się z genem choroby psychicznej – psychopaci i mają jeszcze wiele innych wad genetycznych), a więc stoją w hierarchii, znacznie niżej od Sławian – będących jednocześnie między innymi - władcami terytorium Polski.

Poza tym, protoplasta Sławian - SamOn (z takim imieniem własnym przybył na Ziemię), w kolejności nazywanym niebieskookim Atlantyder’em na Atlantydzie, niebieskookim Thot’em w Egipcie, niebieskookim Światowidem w Lechii - jest niekwestionowanym Władcą Planety Ziemia!
Co znaczy, że wadliwi genetycznie chazarzy, nie mogą bezkarnie zmieniać genów doskonałego genetycznie potomstwa Władcy Planety Ziemi – czyli Sławian.

Dlatego wybudzony ze śmierci dr Andrzej Trzciński, jako nielegalnie pozbawiony Dowodu Osobistego, mający z powodów oczywistych, niekwestionowanych, nie dotleniony organizm, to w żadnym razie, nie może być poddany jakimkolwiek szczepieniom, w tym i na chazarski covid z jakimkolwiek numerem.

Poniżej, wykaz innych niż genetyczne, ubocznych skutków szczepionek Pfizera.

Znamy skutki uboczne szczepionki Pfizera. Niektóre są poważne

Jako niebieskooka Sławianka, czyli potomek prawowitego Władcy Planety Ziemia, SamOn’a (z takim imieniem własnym przybył na Ziemię), następnie zwany Atlantyder’em na Atlantydzie, Thot’em w Egipcie (Sławianie są potomstwem Thot’a w Egipcie), Światowidem - na terenach Europy, ludu posługującego się godłem Ibisa (symbol Thot’a - można go rozpoznać w sztuce egipskiej przez głowę ibisa) i flagą biało/czerwoną (zjednoczenie Egiptu Górnego i Egiptu Dolnego (symbolem władzy nad obydwoma królestwami była podwójna korona- biała Egipt Górny i czerwona Egipt Dolny) 

 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thoth.svg#/media/Plik:Thoth.svg

 • jako ex żona, zakazuję prawa, poddania dr hab. Andrzeja Trzcińskiego szczepieniom na tzw. Covid-19, z uwagi na to, że po wybudzeniu ze śmierci dr hab Andrzeja Trzcińskiego, ma utrudnione  swobodne oddychanie (maseczki), co zagraża Jego życiu, a wynika wprost - expressis verbis (z pominięciem jakiegokolwiek postępowania), gdyż w sytuacji zakrycia nosa i ust, Andrzej cierpi na bladość twarzy, jak u trupa. Co znaczy, że nadal ma niedotleniony organizm, nie z własnej winy, a z powodu przestępstwa talmudycznego dokonanego na Nim, pod jurysdykcją talmudyczną, gdyż z powodu bezprawnego zabicia Go promieniami mikofalowymi, na skutek zmowy przestępczej chazaro/masonów, którzy grasują w sądach, sprzedając sprawy zawisłe przed sądami na terytorium Lechii, - obecnie zwanej Polską., Za co, nie dość że nie ponoszą kary, to jeszcze bezkarnie sięgają po pomoc organów, obecnie pozornego, talmudycznego - państwa, będącego nielegalnie pod żydo/msońską okupacją, w celu aby według ich widzi misię - zlecić nakaz zamordowania osób, które posiadaną wiedzę o stosowanej w sądach korupcji, czym zagrażają bezpieczeństwu chazaro/żydów, sprzedających sprawy zawisłe przed sądem, w okupowanej Lechii, obecnie zwanej Polską. Skoro dr hab. Andrzej Trzciński niedawno wybudzony ze śmierci, ma widoczne gołym okiem objawy niedotlenienia organizmu, to nie może być poddany szczepieniom! Nielegalnym szczepieniom można poddać tylko zdrowe osob, które wyrażą zgodę, na dobrowolne pozbawienie ich życia! Ponadto, dr Hab. Andrzej Trzciński, jako nadal oficjalnie martwy z powodu kwalifikowanego zaniechanie zwrotu Jemu posiadanego Dowodu Osobistego, narażony jest na kolejne bezkarne pozbawienie Go życia, co wynika z treści poniższego linka.

 Telepatyczny przekaz na Twitterze - zbrodni na A. Trzcińskim

„Jak nie będzie chciał zachylać czasoprzestrzeni, to On wie, co wtedy. On już był w czyśćcu, to wie, jak tam jest”

Dr Andrzej Trzciński został zabity w wykonaniu zadania tzw służbowego, pod jurysdykcją talmudyczną, czyli w wykonaniu talmudu, zleconego policji przez zbrodniarzy chazaro/masońskich, grasujących w Lechii, obecnie zwanej Polską, okupowanej podstępnie przez całe zastępy zbrodniarzy chazaro/masońskich, posługujących się bezkarnie talmudem, na co są dowody, świętowania w Sejmie i w Kancelarii tzw. chazarskiego prezydenta, wrogiego Sławianom święta tzw. hanuki, czyli zwycięstwa nad gojami.

Ponadto, niedopuszczalne jest, aby wadliwe, błędne twory - jakimi jest chazaria, na terytorium niebieskookiej  najdoskonalszej Rasy Panów, czyli Sławian, mogły bezkarnie szczepionkami mieszać w DNA rasy, stojącej najwyżej we Wszechświecie!!

 https://www.facebook.com/niebocentryzm/videos/130870985509537/

Wszelkiej maści mieszańce Sławian z innymi nacjami, też należą do Władcy Planety Ziemia - SamOn'a, dla Którego nie ma problemu naprawienia genów i DNA, uszkodzonych wskutek mieszania krwi i talmudycznych szczepionek.

Autor: Krystyna Trzcińska

KOMENTARZE

 • @
  Uważam że powstanie z martwych jest możliwe, ale leży w wyłącznej gestii Boga (oby teraz nie zerwali owocu z drzewa życia - wypowiedziane po zerwaniu i spożyciu owocu z drzewa poznania dobra i zła). I nie chodzi mi o nagły zwrot w przypadku np śmieci klinicznej.

  Świat nauki słusznie uznaje że: nie należy mnożyć bytów. Co wykłada się: należy wykluczyć wszystkie możliwości zanim ogłosi się jakąś nową rewelacje.
  W związku z tym powinna Pani, przed ogłoszeniem zmartwychwstania swojego ex męża, przedstawić go żywego, a nie dokumenty adresowane przez urzędy do Pani syna (bo to nie jest żaden dowód w sprawie zmartwychwstania, ale toczących Panią zaburzeń).
 • Pani Krystyno.
  Odbiegając od wątków duchowych ze wzgl.na brak czasu należy powiedzieć że to co się dzieje obecnie a było wprowadzane od lat małymi kroczkami to ogólnoświatowy holokaust sterowany przez elity zachodnie i ich współpracowników a dowodem na to że tak jest jest Białoruś(oni tam nie sięgają i tam jest spokój).Pytanie jest kto to robi, czy opętani okropną ideą śmiertelni ludzie czy też ludzie nieśmiertelni którzy od wieków robią to samo(proszę obejrzeć ten film i inne na tym kanale https://www.youtube.com/watch?v=E4udlUQvyi4) czy też sterowani przez siły z ziemi lub z poza ziemi opętani ludzie?
  Po bezczynności a wręcz przy akceptacji i wprowadzaniu w życie tego co się dzieje oraz po wyrazie ich twarzy wygląda na to że oni robią to bo ktoś im tak każe robić.
  Jeżeli chodzi o Polskę to cała,,elita polityczna''robi to dla własnych korzyści,dla korzyści polskojęzycznych oraz dla tych którzy wprowadzają nowy porządek świata są to żydokomuniści,zdrajcy,oszuści i złodzieje.
  Bez zmiany systemu nic nie zrobimy a ci którzy mówią że jak wejdą do sejmu to będzie inaczej nic nie zrobią(idą tam dla własnych korzyści albo żeby utrwalać ten system) bo żeby było inaczej trzeba zmienić system.Proszę wejść tutaj https://www.youtube.com/watch?v=E4udlUQvyi4.Ludzie ci myślą w sensie duchowy tak jak Pani a oprócz tego myślą racjonalnie.
  Pozdrawiam.
 • @Oracz 09:28:48
  @Oracz ja widziałam osobiście kilka razy Andrzeja Trzcińskiego. Tutaj nie ma jakichkolwiek wątpliwości. Słyszałam też jak ktoś ze specsłużb mówił do mojego sąsiada w Goniądzu, gdzie spędzam wakacje w moim domu letnim że: "dali mu (Andrzejowi) najlepsze leki, jakie mają tylko dla siebie. Teraz jest już zdrowy, już może pracować. Powiedzieli że będzie jeszcze pracował. Powstaje pytanie: kto wpływał na wybudzenie Andrzeja Trzcińskiego? Moim zdaniem, w wybudzeniu Andrzeja Trzcińskiego, pomogło Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Andrzej Trzciński, był zupełnie zdrowy, nie leczył się na nic. Zbrodniarze żydowscy zlikwidowali Andrzeja Trzcińskiego, w godzinach jego pracy. NCBJ, odpowiadało więc za bezpieczeństwo swojego pracownika w godzinach pracy. NCBJ, miało nie tylko prawo ale i obowiązek, żądać wyjaśnień w sprawie śmierci klinicznej Andrzeja Trzcińskiego i żądać wybudzenia Go ze śmierci. Moim zdaniem, wygląda że NCBJ działało dobrze, bo pomimo zabicia Andrzeja Trzcińskiego przez chazaro/masonerię, grasującą bezkarnie w Polsce, w ciągu czterech dni został od dnia śmierci, Andrzej Trzciński został przekazany do wybudzenia. Tam czekał, bo: "teraz są już kolejki, to trzeba czekać". Co by znaczyło, że likwidacja Polaków promieniami mikrofalowymi - jest w stanie rozwojowym.

  Niepotrzebnie wdaję się z Tobą, w tą dyskusję. Sprawa wymaga bardziej oględnego wyjaśnienia. Czego raczej nie da się zrobić na etapie odpowiedzi na Twój komentarz.

  Panie @Oracz, o ile się znasz na symbolach masońskich i masońskich przekrętach i wiadomo że w tych sprawach się nie pomylisz, to jednak błądzisz cały czas w sprawie Jezusa, który jest fikcyjną postacią, momentami wzorowaną na Władcy Planety Ziemia - SamOn'ie.

  O innych tematach, a na pewno tym, który j poruszam ostatnio w swoich postach, raczej masz słabe pojęcie, i moim zdaniem, nie powinieneś się wypowiadać. To pewne. Pozdro.
 • .....zmarwychwstaly ..do Zycia ...proponuje
  Szanowna Pani Krystyno ,poniewaz przed dwudziestu laty Umarlem i Wiem co dzieje sie po przejsciu Smierci ,po Zmartwychwstaniu, reszte Czasu na Ziemi poswiecilem na badanie ISTOTY rzeczywIstnosci. Pisalem tu wielokroc o niesamowitych zdarzeniach i mojej samotnej drodze do Zrodla Wszechistnienia.Mowilem o Sadzie Bozym..gdzie SEDZIA ..jest Dostojny i piekny Anubia , wskazywalem fakty i prawde ,ze Parchy w Egipcie trupami sie zajmowali i Ich okradaniem .najbrudzniejsza Robota ...stad biegli sa w Magii..nekromanckiej itd. Poniewaz dawno temu dotalem niespodziewanie piekna drabine Jakubowa ..ustawiona noca..oparta o drzewo ...chodze sobie miedzy roznymi Sferami i uwazam ten Stan, za jak najbardziej dla Nas Lachow ...naturalny. . Kiedy Duch moj przebywal w Wysokich Niebiosach ...nadano mi nowe Imie . Uslyszalem Glos majestatyczny oznajmiajacy mi ...ze jestem Irman Polski ... opiekun Lekow . Pelnie role jakby Opiekuna Sprawiedliwosci...cos w rodzaju Instancji Odwolawczo -egzekucyjnej w Polskich sprawach.
  Tylko ludzie Glupi drwia ze zjawisk ,ktorych ,nie Widac i stad zrozumiec nie potrafia...faktem jest ze opisywany wiele lat temu Prezent Moj na Swieto Trzech MAGOW....wlozony folksdojczowi..ktory na krolika Jewropy awansowal ..skutki przyniosl ! Piasek , Smar i Zwiedle liscie ...zabral ....i UNIA jak Pani widzi po jego kadencji sie zaciela !
  Wczesniej razem z innym Zdrajca wyzywionym na polskim chlebie Komoruskiem po konczynach oberwali jednym uderzeniem Oboje..i w gipsie czlapac musieli. Widzac Pani walke i desperacje a Listem i dobrym slowem NIC osiagnac sie nie da ...zapytam czy moze Pomoc Pani? Cz nie sadzi Pani, ze nalezalo by ktoregos z zasluzonych parchow mordujacych w Ojczyzne ...do piekla poslac ?
  Oczywiscie najlepiej by bylo Wszystkich sukinsynow do tatusia wyekspediowac rogatego..ale zepsol bym Spektakl... !
  Chetnie , zeby Pani przyjemnosc zrobic i Sprawiedliwosc Boza zaakcentowac .... wysle Orla noca kiedy spia gleboko ...co Pani na to?
  Prosze wybrac kandydata (moim faworytem jest szumowina ) ale nie upieram sie moze zna Pani kogos o wiekszych zaslugach i upasie(na biedzie)...to prosze podac ...zajme sie ogniscie i z pasja .
  P.s. Poniewaz swieto Trzech MAGOW nadchodzi a prezenty III przyniesli
  prosze jeszce dwoch na wszelki wypadek do listy dokooptowac .
  Kiedys bardzo Longinus Podbipieta mi zaimponowal !!!
 • @Korneliusz 13:09:31
  Witaj Korneliuszu! Już Cię lubię! Super!

  Spadłeś Mi jak z - Nieba.
  Serdecznie Cię pozdrawiam.
  Jesteś Korneliuszu, jak złota rybka. Spełnisz moje trzy życzenia. Hurra! Brawo!
  Skoro otrzymałam taki dar, wprost z Nieba, to nie mogę Go zmarnować.
  Dobrze, że mam czas dobrze wybrać, żeby tylko nie zmarnowała żadnego z życzeń.

  Zastanawiam się, jak się z Tobą skontaktować? Może na facebooku? https://www.facebook.com/krystyna.trzcinska.77/
  Rozpoznam Cię i przyjmę do znajomych. Tam jest możliwość komunikować się np. w relacjach, lub na Twitterze. Rozpoznam Cię. Spoko.

  @Korneliuszu, już kiedyś raz napisałeś do mnie w komentarzu? Zastanawiałam się, gdzie się podziałeś. Nawet Cię swoimi sposobami próbowałam odnaleźć, myślałam że się zgłosisz kiedyś. I dopiero dzisiaj kolejny raz się odezwałeś. Super spotkanie i jeszcze te trzy życzenia.

  Teraz na chwilę wychodzę, ale będę po drodze myślała, co najbardziej bym chciała (?). Żebym tylko nie zmarnowała życzenia. A Polska wrogów ma bez liku.
 • @Krystyna Trzcińska 13:55:10
  Mila Krystyno , chetnie czytalem Pani teksty i przyznam ,ze juz wiele lat temu ,wzbudzila Pani we mnie szczery szacunek . Nie jestesmy bezbronni , jak sobie parchate prostaki mysla ,ale to Bestie glupie i prymitywne .. po spuszceniu manta...szybko zapominaja. Tym razem zadzialac trzeba Spektakularnie , aby TRWOGA padla na "krweiopijcow) kanalie , moze im troche pary z dupsk upuscic i wyhamuja zapedy zbrodnicze.
  Prosze bardzo powaznie i glebiko zastanowic sie w Sercu rozwazyc , bede polegal na Pani wyborze i Ufam w Pani poczucie Sprawiedliwosci.
  Proponuje kontakt na poczcie wewnetrznej ,podam Pani mojego majla do bezposredniego kontaktu.
  Pejsa nie lubie...bo cukierek jest obrzydliwy jakby z pisuaru wyciagniety i nawet nie zagladam.
  Milego dnia i Sylwestra spokojnego.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

ULUBIENI AUTORZY